Gå til indhold

Læger: Forlig på statens område giver pæne lønstigninger ved OK24

Nyhed Yngre Læger FAS

Der er netop indgået overenskomstforlig på statens område, der bl.a. sikrer generelle lønstigninger på 5,9 procent i 2024 og 1,7 procent i 2025. Aftalen rummer flere forbedringer for læger ansat i staten og sætter retningen for den økonomiske ramme på det regionale område.

Efter lange og intense forhandlinger er der nu landet en forligsaftale på statens område, der både sikrer store lønstigninger, flere forbedringer for læger ansat i staten, bedre barselsvilkår m.m. Traditionelt sætter aftalen på statens område rammen for de regionale forhandlinger, der forventes afsluttet indenfor de næste uger.

”Det vigtigste krav for os har været at sikre generelle lønstigninger. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at sikre en lønudvikling, hvor medlemmerne allerede den 1. april får en mærkbar lønstigning på 5,9 procent og yderligere 1,7 procent i 2025. Samlet set bliver den økonomiske ramme på 8,8 procent”, siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen.

Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, fortsætter:

”Det er lykkedes at indgå aftale om en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, hvor vi har mulighed for at forhandle igen, hvis lønudviklingen fortsætter med at stige i det private. Dermed er vi kommet rigtig langt i forhold til at indhente det reallønstab, som vi alle har mærket under inflationen. Og vi har sikret, at alle vil få en stor reallønsstigning i de to år, overenskomsten løber”. 

Endelig fremhæver de to, at man er blevet enig om, at reguleringsordningen fremover skal følge det lønindeks, som Danmarks Statistik vurderer, er mest retvisende. 

”For os er det afgørende, at lønudviklingen i det offentlige følger den i det private. Det vil brugen af det nye indeks sikre i endnu højere grad. Derfor er skift af indeks også meget vigtig for os – og det vil få betydning i årene fremover”, forklarer Susanne Wammen. 

Stort lægeaftryk på aftalen 

Helga Schultz glæder sig også over, at der denne gang er sat markante aftryk i aftalen, som kommer de læger til gode, der er ansat i staten.

”Det største plus er, at vi har forhandlet et tillæg for statsansatte læger i hoveduddannelse, så en stor del af lønforskellen til det regionale område nu udlignes for den gruppe. 
Der oprettes også en ny stillingskategori som klinisk adjunkt for læger i hoveduddannelse, der ønsker at have universitetstilknytning og forske sideløbende. For de kliniske lektorer er det også et plus, at forskning fremover kan indgå på lige fod med undervisning i opgaveporteføljen”. 

Susanne Wammen ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at indgå en egentlig overenskomst for overlæger i staten:

”Vi har i mange år arbejdet for at få en overenskomst for overlæger i staten, og har også forhandlet ihærdigt for at nå i mål denne gang. Det lykkedes desværre ikke i år. Men heldigvis er vi blevet enige om en god chefpakke, som vil komme mange af de overlæger, der arbejder i staten til gode, og som indebærer særskilte lønforbedringer på grundlønnen”. 

 

Andre elementer

Blandt de mange andre elementer i forliget er det aftalt at forbedre barselsvilkårene, samt at få etableret en særskilt ordning til opsparing af frihed, hvor man sparer op via fx afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjener til yderligere fleksibilitet. 

”På barselsområdet har vi aftalt rettigheder, der giver tre uger med fuld til løn til fædre, medmødre og adoptanter samt flere uger med fuld løn til soloforældre og tvillingeforældre. Aftalen er et vigtigt skridt i retning af at sikre mere ligestilling på arbejdsmarkedet, siger Helga Schultz. 

 Alt i alt vurderer de to, at det er en god aftale, der er indgået. 

”Vi har opnået mærkbare og reelle lønstigninger. Vi har sat markante lægeaftryk forstået på den måde at vi forbedrer forholdene for læger ansat i staten. Og vi har taget et stort skridt på ligestillingsområdet ved at sikre flere uger med fuld løn på barsel. Så jeg synes, det er en god aftale, der er landet på statens område”, siger Helga Schultz. Og Susanne Wammen afslutter:

”Jeg er enig. Det er en god og solid aftale, der sikrer forbedringer her og nu og sætter spor ind i fremtiden. Nu bliver næste skridt at indgå en aftale på det regionale område, der sikrer lige så gode lønforbedringer. Og at indgå aftaler på vores specifikke overenskomstområder. Her står vi stadig langt fra arbejdsgiver på en række områder, men det ændrer ikke ved, at denne aftale på det statslige område er et rigtig godt skridt hen imod at vi også når i mål her.”