Gå til indhold

Læger: Godt at regeringen nu vil tage fat på lægemanglen med reelle løsninger

Nyhed Lægeforeningen PLO

Manglen på praktiserende læger er et stort problem, som i alt for mange år er gået ud over patienterne. Derfor er det positivt, at regeringen nu vælger at bruge nogle af de løsninger, som Lægeforeningen har spillet ud med. Sådan lyder reaktionen fra en samlet Lægeforening på regeringens udspil, der skal sikre bedre lægedækning i almen praksis.

”Danmark mangler praktiserende læger. Det er et must, at borgerne i hele landet har mulighed for at kunne gå til deres egen læge. Derfor har vi fra lægeside foreslået en række reelle løsninger, som regeringen nu vil bruge. Det er meget positivt, og det kvitterer vi for. Det er til stor gavn for patienterne,” siger Lægeforeningens formand Camilla Noelle Rathcke.


Hun understreger samtidig, at det er misvisende, at regeringen kalder omlægningen af den almen medicinske hoveduddannelse for ”praksispligt”.


”Der er jo reelt tale om en ændring af et uddannelsesforløb for læger på vej til at blive speciallæger i almen medicin. Forløbet i praksis bliver forlænget nu, mens forløbet på hospital tilsvarende bliver kortere. Det er en fornuftig ændring, som vi selv har foreslået. Men det giver ikke mening at kalde det ”praksispligt”, for det er naturligvis en forudsætning for at blive praktiserende læge, at man har et uddannelsesforløb i almen praksis,” siger Camilla Noelle Rathcke.


PLO glæder sig over forslag fra regeringen


Også i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er der glæde over flere af de initiativer, regeringen foreslår.


”PLO har i årevis efterlyst, at regionerne får en hjemmel til at hjælpe praktiserende læger i områder med dårlig lægedækning til fx at ansætte mere praksispersonale, hvis de åbner for tilgang af flere patienter. Vi kan komme langt med sådanne lokale, håndholdte løsninger, indtil vi har fået uddannet tilstrækkeligt mange speciallæger i almen medicin, og det vil regeringens udspil åbne mulighed for,” lyder det fra PLO’s formand Jørgen Skadborg.


Yngre læger er lettede men også afventende


I Yngre Læger, der blandt andet organiserer de læger, der er i gang med at uddanne sig til speciallæger, er man lettede men afventer at se forslagene udfoldet konkret.


”Flere af regeringens forslag berører mange yngre lægers hverdag direkte. Derfor har jeg selvfølgelig brug for at se forslagene udfoldet konkret. Men det er absolut glædeligt, at regeringen har lyttet og har forladt den oprindelige ide om at tvinge alle nyuddannede yngre læger ud i almen praksis. Det giver ganske enkelt ingen mening hverken for patienter eller læger at tro, at man kan tvinge sig til en bedre lægedækning,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.


”Regeringen vil give støtte til flere regions- og licensklinikker. Det er positivt, da det giver bedre mulighed for at yngre læger, der er færdiguddannede speciallæger, kan blive ansat i almen praksis inden de eventuelt vælger at købe egen praksis,” siger Helga Schultz.


FAS tager godt imod forslag


Formanden for Foreningen af Speciallæger og Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, glæder sig også over, at regeringen har opgivet at tvinge læger ud i almen praksis:


”Vi mangler speciallæger både på hospitalerne, i speciallægepraksis og i almen praksis, og det problem løser tvang ikke. Derfor er det positivt, at regeringen nu kommer med en stribe konkrete forslag, som mindsker manglen på læger i praksissektoren. Det er ikke mindst vigtigt i forhold til at styrke et det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og styrke samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne,” siger Lisbeth Lintz.