Gå til indhold

Læger: Løsninger på voksende ventelister bør spille hovedrolle i folketingsvalget

Nyhed Lægeforeningen

Statsminister Mette Frederiksen har netop udskrevet valg til Folketinget, og for Lægeforeningen er der ingen tvivl om, at de stigende ventelister og de kæmpe udfordringer med mangel på sundhedspersoner skal have politikernes fulde fokus. Både under og efter valgkampen. Politikerne bør melde klart ud om de udsigter, der tegner sig for sundhedsvæsenet de kommende år, og gøre det klart, at benhårde prioriteringer bliver nødvendigt.

”Mange patienter og pårørende mærker selv krisen i sundhedsvæsnet i form af voksende ventelister. Derfor er det nødvendigt at fokusere på, hvordan sundhedsvæsenet bedst bruger de sparsomme ressourcer. Det er afgørende, at regering og folketing uanset sammensætning tager hul på at løse disse udfordringer, hvis ikke sprækkerne i sundhedsvæsenet skal vokse sig endnu dybere,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Ventelister er et problem, både for den enkelte, som skal leve længere med smerter eller svær sygdom, men også for samfundet. Der er brug for at prioritere tilbuddene til patienterne på den bedst mulige måde. Det bør være et hovedemne i valgkampen og for en kommende regering, mener Lægeforeningens formand.

Sundhedsvæsenets kræfter skal prioriteres klogt

Her og nu peger Lægeforeningen på den nuværende behandlingsgaranti på én måned uanset, om en tilstand er alvorlig eller ej, som et eksempel på ufornuftig brug af sundhedsvæsenets begrænsede ressourcer.

”På tværs af offentlige og private behandlingstilbud skal vi i stedet bruge kræfterne på at prioritere de patienter, som er mest syge først. Det er fagligt det rigtige at gøre, og det er en nødvendighed, men det sker ikke aktuelt, hvor sundhedsvæsenet ikke kan leve op til behandlingsgarantien. Og det er ikke mindst på grund af de mange udskudte behandlinger efter Covid-19-epidemien og det stigende antal patienter,” siger Camilla Rathcke.

Hun understreger, at der på den lange bane er brug for en debat om, hvad sundhedsvæsnet skal prioritere. Der er behov for at fastholde det politiske fokus på at udvikle nye faglige digitale og teknologiske løsninger, som er lovet i den sundhedsreform, som blev vedtaget i maj.

Flere sundhedspersoner er en nødvendighed

Samtidig er det en forudsætning for at kunne levere behandling hurtigt og af høj kvalitet, at der kommer løsninger på den massive mangel på sundhedspersoner. Det gælder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter men også speciallæger. Manglen på speciallæger skyldes, at der i dag er for få specialiseringsforløb efter universitetet
”Den flaskehals skal der gøres op med. Ambitionen må være, at alle læger skal kunne blive speciallæger, som er det, Danmark mangler. Det er nødvendigt for at kunne tilbyde patienter i alle dele af landet og uanset sygdom specialiseret lægehjælp uden unødig ventetid. Det bør en kommende regering tage fat på som noget af det første – også for at kunne gøre politiske planer som en sundhedsreform og forbedringer i psykiatrien til virkelighed,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Nødvendigt med bedre psykiatri

Netop psykiatrien vil Lægeforeningen fortsat have fokus på efter folketingsvalget – uagtet, at der netop er indgået en bred psykiatriaftale.

”Vi ser aftalen som den første af flere, og det er vigtigt at fastholde politikernes fokus. Det er positivt, at partier på tværs af Folketinget allerede har tilkendegivet, at de er villige til at gøre mere for psykiatrien. Den ambition deler vi, og vi agter at blive ved med at minde politikerne om, at krisen i psykiatrien ikke er løst med den indgåede aftale,” siger Camilla Rathcke.

Hun peger på, at psykiatriaftalen ikke rummer en plan om flere psykiatere end dem, der allerede i dag planlægges med fra Sundhedsstyrelsen.

”Det giver ingen mening, og derfor presser vi fortsat på for, at der oprettes 150 ekstra speciallægeforløb, så vi får flere speciallæger i psykiatri til både børn og unge og til voksne,” siger Lægeforeningens formand.