Gå til indhold

Læger med egen praksis er bedst til at sikre kontinuitet

Nyhed PLO

Danske alment praktiserende læger med egen praksis har siden 2000 i gennemsnit arbejdet i den samme klinik i 16,8 år. Ansatte læger i praksis har til sammenligning kun været aktive i den samme klinik i 1,6 år. Og over halvdelen af de ansatte læger er ansat under 1,5 år i samme klinik. Det viser en ny analyse fra PLO.

"

Analysen viser også, at et rekordhøjt antal danskere – 219.000 – i dag er tilknyttet en lægepraksis, der alene er bemandet af ansatte læger. Enten en regionsdrevet klinik, en såkaldt udbudsklinik eller en klinik, der ejes af en læge, som har sit primære virke i en anden klinik.


Dermed er den danske model for almen praksis, hvor lægen selv ejer og driver sin egen klinik, under pres, mener PLO.


- Forskning viser, at det har stor, positiv betydning for især sårbare patienter, at de har en fast praktiserende læge med kendskab til deres sygdomshistorik. Der er derfor en beklagelig udvikling, at stadig flere danskere er tilmeldt en klinik alene med ansatte læger, siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.


Hvis udviklingen skal vendes, kræver det efter hans mening to ting: At regeringen og Folketinget sikrer, at der kommer flere alment praktiserende læger, og at der gribes ind mod de såkaldte stråmandsklinikker, hvor læger alene lægger navn til som ejere, men reelt overlader hele driften til private koncerner.

- Den nuværende danske model for almen praksis sikrer kontinuitet og høj kvalitet i behandlingen, men er under pres, fordi stadig flere klinikker drives uden en fast læge. Der har aldrig før været så mange danskere uden fast læge, og det er en udvikling, vi bør lægge os i selen for at få vendt, mener Jørgen Skadborg.


Han henviser bl.a. til et norsk studie fra sidste år, der viste, at ved mere end 15 års tilknytning til samme læge har patienten væsentligt lavere risiko for at dø før tid end de patienter, som har haft samme læge i et år eller mindre.


Andelen af patienter, der bliver tilset af en ansat læge, er højest i Region Nordjylland og Region Sjælland, viser analysen fra PLO.


Se den nye PLO Analyse: 


Høj kontinuitet hos den danske familielæge fremmer patienternes sundhed"