Gå til indhold

Læger og fysioterapeuter: Direkte adgang til fysioterapi vil aflaste almen praksis nu

Nyhed PLO

Der er brug for en hurtig politisk beslutning om direkte adgang til fysioterapi, hvis vi ikke skal forspilde chancen for at aflaste de hårdt trængte læger her og nu.

Af Jørgen Skadborg, formand for PLO, og Jeanette Præstegaard, formand Danske Fysioterapeuter

Der er pres på sundhedsvæsenet. Alt for stort pres – og sandheden er, at der i år frem både vil mangle medarbejdere og midler.

Vi skal finde nye løsninger – og vi skal finde løsninger, der kan få effekt her og nu.

Det er baggrunden for, at Danske Fysioterapeuter og Praktiserende Lægers Organisation er gået sammen om at anbefale, at borgere med smerter i bevægeapparatet skal kunne gå direkte til fysioterapeut, uden at skulle forbi egen læge først for at få en henvisning, der giver ret til tilskud.

Det vil betyde, at mange borgere kan undgå et besøg til den praktiserende læge, og at lægerne dermed får langt mere tid til de øvrige patienter.

Vi er nødt til at ændre måden, vi har skruet sundhedsvæsenet sammen på. Opgaverne skal fordeles anderledes. Noget skal gøres lettere. Og noget skal gøres på en helt anden måde.

Fysioterapeuter diagnosticerer allerede i dag de mange tusinde patienter, der kommer direkte til fysioterapeut og betaler for behandlingen af egen lomme.

Men det er afgørende, at vi får skabt mulighed for, at også patienter, der er berettiget til tilskud fra det offentlige til behandlingen, kan komme direkte til fysioterapeut og få behandling.

Fysioterapeuter er specialister i skelet og muskler. Og de er trænede i at vurdere, hvornår der er noget mere alvorligt på spil, der betyder, at patienten ikke skal tilbydes behandling, men i stedet gå til egen læge.

Direkte adgang betyder, at patienterne får en lettere adgang til behandling, de praktiserende læger får mere tid, og samfundet sparer penge.

Samtidig viser undersøgelser, at særligt udsatte borgere har vanskeligere ved at komme af sted til behandling – og at hvert ekstra led er en yderligere barriere.

Direkte adgang kan dermed være med til at mindske den ulighed i sundhed, som er en realitet i vores samfund, og samtidig vil direkte adgang styrke adgangen til behandling i landdistrikterne.

Forandringen kræver politisk handling. Heldigvis har sundhedsminister Sophie Løhde meldt ud, at hun stiller sig positivt over for at undersøge forslaget, ligesom Danske Regioner er på vej med en forsøgsordning i alle fem regioner.

Vores håb er, at også Sundhedsstrukturkommissionen vil tage forslaget og anbefalingen med i deres arbejde.

Bragt i Sundhedsmonitor 24. oktober 2023

Relaterede Nyheder