Gå til indhold

Læger og psykiatere: Vi kan sammen gøre psykiatriplanen bedre

Nyhed FAPS

Det er vigtigt at supplere den plan for psykiatrien, der blev vedtaget for nylig. Den er ikke tilstrækkelig.

Debatindlæg af Jørgen Skadborg, formand, Praktiserende Lægers Organisation og Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand, Foreningen af Praktiserende Speciallæger. Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 28. oktober 2022.

Praktiserende læger og praktiserende psykiatere føler et stort ansvar for mennesker, der kæmper med psykisk mistrivsel eller psykisk sygdom, og som ofte kontakter det primære sundhedsvæsen for at få hjælp og behandling.

Faktisk drejer cirka hver femte af alle konsultationer i almen praksis sig om netop psykiske lidelser. Også landets 115 praktiserende psykiatere har travlt – de behandler på årsplan over 57.000 borgere, men samtidig vokser ventelisterne.

Derfor læste vi selvfølgelig med, da et bredt flertal i Folketinget aftalte en psykiatriplan. Fra flere sider er den udråbt som midlertidig, og mange mener, den ikke er ambitiøs nok. F.eks. adresserer den ikke lette til moderate psykiske lidelser hos voksne, selv om denne gruppe er ramt af lange ventetider med risiko for at miste tilknytning til uddannelse og arbejde. Derfor er det relevant at supplere. Ikke bare med holdninger, men med konkrete, relevante forslag, som nuværende og kommende folketingspolitikere kan indføre. Her kommer derfor to forslag, som vil være til gavn for mange borgere med nyopståede psykiske lidelser:

Forslag 1: Den største barriere i almen praksis i forhold til at udrede og behandle borgere i psykisk mistrivsel er tid. Kontakten til patienterne kræver nemlig ofte konsultationer af længere varighed, hvilket politikerne kan bane vejen for. Det er også vigtigt, at der investeres tid til udredning tidligt i forløbet. En hurtig og grundig udredningsindsats som de krisesamtaler, man allerede har i Region Syddanmark, vil betyde, at behandlingen starter tidligere, og at en evt. henvisning til psykolog eller psykiater kan laves på et mere kvalificeret grundlag.

Forslag 2: Vores andet forslag er, at ordningen vest for Storebælt, hvor de praktiserende læger kan henvise patienter med nyopdaget psykisk lidelse til en omfattende vurderingssamtale i speciallægepraksis inden for to uger, udbredes til at gælde i hele landet. Ordningen indebærer, at psykiateren kan identificere de rigtige værktøjer til hurtigt at få patienten sat i den rette behandling. Det er dokumenteret af Vive, at patienterne får et hurtigere og bedre forløb, og at hospitalspsykiatrien aflastes. Som en sidegevinst dokumenterede Vive, at ordningen giver en signifikant samfundsøkonomisk besparelse.

Forslagene vil have stor effekt, da de både sikrer hurtigere og bedre hjælp til befolkningen og samtidig aflaster den pressede hospitalspsykiatri. Vi håber derfor, at både nuværende og kommende folketingspolitikere vil arbejde for de to forslag, så videreudviklingen af psykiatriplanen sker hurtigst muligt.