Gå til indhold

Læger: Rigtig gode takter i revisionen af den lægelige videreuddannelse

Nyhed Lægeforeningen Yngre Læger FAS PLO

Der er solide forslag til nytænkning i Sundhedsstyrelsens udspil til revision af den lægelige videreuddannelse, mener den danske lægestand. Men på trods af generel tilfredshed med udspillet, er dimensionering af speciallægeuddannelserne desværre uambitiøs og kritisabel.

Blandt danske læger er der generelt stor tilfredshed med Sundhedsstyrelsens udspil til revision af den lægelige videreuddannelse.

På trods af enkelte knaster har udspillet solide forslag til nytænkning. Samtidig lægges der op til at bevare flere af de strukturer, der har medvirket til at sikre de nuværende dygtige og kompetente speciallæger i sundhedsvæsenet, mener Lægeforeningen, Yngre Læger (YL), Foreningen af Speciallæger (FAS) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

”Udspillet slår fast, at speciallæger er og fortsat skal være rygraden i det danske sundhedsvæsen. Der lægges op til, at fremtidens speciallæger skal have og uddannes til en bredere profil ved at have flere fælles uddannelseselementer på tværs af specialerne. Det er en fornuftig vej at gå, da speciallæger fremover i endnu højere grad skal understøtte, at der er sammenhæng i patienternes forløb på tværs af regioner, praksis og kommuner,” siger Camilla Rathcke, der er Lægeforeningens formand.

Den gode overgang fra studie til lægeliv bevares
Den lægelige videreuddannelse skal sikre, at speciallæger får de nødvendige kompetencer til at løfte opgaverne i et omskifteligt sundhedsvæsen til gavn for patienterne. Lægeforeningen, YL, FAS og PLO har derfor også været nøglespillere i det flerårige arbejde om den lægelige videreuddannelse i regi af Sundhedsstyrelsen.

De lægelige organisationer er blandt andet lykkedes med at fastholde mange kerneelementer, der er essentielle for lægers uddannelse. Blandt andet fastholder det nye forslag den kliniske basisuddannelse i sin nuværende form, introduktionsstillinger bevares, og det samme gør den eksisterende specialestruktur - uden at der skæres i speciallægeuddannelsernes varighed.

”Et af de bedste midler til at sikre en god overgang mellem det at gå på universitetet og det at være læge er den kliniske basisuddannelse – KBU'en. Derfor har vi været meget opsatte på at bevare den. Det samme gælder for introduktionsuddannelsen, som var under pres. Vi er meget tilfredse med at den bevares i sin nuværende form, for den giver den enkelte læge et godt grundlag for at træffe sin beslutning om specialevalg og har betydning for, at man vælger rigtigt,” siger Helga Schultz, der er forperson for YL.

Det kræver en massiv indsats
Ud over at der bliver behov for ressourcer til det ret omfattende arbejde med sikre kompetencer på tværs af specialerne, peger de fire foreninger på, at det bliver nødvendigt at ændre organiseringen af behandlingen på sygehusene, for at forslagene i udspillet kan blive til virkelighed.

”Hvis man ønsker, at speciallægerne skal have bredere kompetencer og en bredere faglig profil, kræver det ændringer af organiseringen af behandlingen på sygehusene, men det er desværre ikke tydeliggjort i udspillet. Med den nuværende specialisering og afdelingsstruktur er det vanskeligt at træne og udvikle de ønskede generalistkompetencer under og efter speciallægeuddannelsen. Det bør tydeligere adresseres,” siger Susanne Wammen, der er formand for FAS.

Uambitiøs dimensionering af speciallægeuddannelserne
Der er fortsat behov for at uddanne flere speciallæger, og de seneste initiativer fra regeringen og regionerne har langt fra været tilstrækkelige. Af udspillet fremgår det, at hensigten er, at der skal opnås balance mellem antal kandidater fra universiteterne og videreuddannelsesforløbene. Det er en vigtig og afgørende anbefaling - men det sker ikke nu, og det undrer Lægeorganisationerne.

”Patienterne mærker allerede manglen på speciallæger, og det bliver værre, hvis ikke der handles nu. Det skal sikres, at der uddannes de speciallæger, som sundhedsvæsenet har brug for, og som er nødvendige for at sikre lægedækning i speciallæge- og almenpraksis samt på hospitaler i hele landet,” siger Jørgen Skadborg, der er formand for PLO.