Gå til indhold

Læger roser bred aftale om flere praktiserende læger plus skridt til opgør med svingende kvalitet i kommunale sundhedstilbud

Nyhed Lægeforeningen

Regeringen er netop blevet enig med et folketingsflertal om en ny aftale på sundhedsområdet. Lægeforeningen kvitterer for, at der er tale om en bred aftale, der lægger spor ud til udviklingen af sundhedsvæsenet. ”Det er en god start, at der nu tages hul på at give bedre kvalitet til patienter i kommunale sundhedstilbud. Samtidig er det glædeligt med flere praktiserende læger,” siger Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen.

Et flertal af Folketingets partier har netop præsenteret en ny sundhedsaftale, der baserer sig på det udspil til en sundhedsreform, som regeringen spillede ud med tidligere på foråret. Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, kvitterer for en bred aftale, der giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.


”Det er godt, at der tages de første skridt til at sikre en ensartet, høj kvalitet i de kommunale sundhedstilbud. Alle patienter uanset postnummer skal have behandling og pleje af ensartet, høj kvalitet. Det bliver et langt, sejt træk at komme i mål med, men nu kommer arbejdet endelig i gang på grund af aftalen. Sundhedsstyrelsen får flere muskler til at efterse kvaliteten af sundhedstilbuddene, men jeg må dog hejse et advarselsflag, for aftalen giver ikke svar på, hvor forpligtende det bliver for kommunerne. Samtidig mangler der også de nødvendige midler til et kompetenceløft hos flere faggrupper. Det er fundamentalt for kvaliteten,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Lægeforeningens formand efterlyser dog også en klar plan for finansieringen af den nye sundhedsaftale.


Behov for mange flere speciallæger


Den nye aftale sikrer, at der kommer markant flere praktiserende læger. Der skal være 6.500 speciallæger i almen medicin i 2035, og det glæder Lægeforeningens formand.


”Det er en stor gevinst for patienter i hele landet, at lægedækningen styrkes i så høj grad. Det har vi kæmpet for længe. Og også meget glædeligt, at der løbende følges op, så vi når i mål,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Hun understreger, at der er en generel mangel på speciallæger indenfor en lang række specialer, som man også politisk må begynde at løse.


”Det gælder psykiatere, neurologer, geriatere, radiologer, lungemedicinere og speciallæger i en lang række andre specialer. Det er et must at sikre speciallæger nok og dermed give alle patienter adgang til specialiseret behandling nu og fremover – den voksende ældre befolkning vil også fortsat få brug for specialiseret udredning og behandling af f.eks. kræft,” siger Lægeforeningens formand.


Robusthed, ja tak


Samtidig er det godt, at aftalen vil tage hul på en række af sundhedsvæsenets udfordringer. Blandt andet i form af Robusthedskommissionen, som skal have fokus på organisering og opgaveløsning med mere.


Den skal arbejde med at få de mange fagligheder og professioner bragt rigtigt i spil, ligesom også digitaliseringens muligheder skal tages med. Samtidig skal der fokuseres på blandt andet rekruttering af sundhedspersoner og prioritering af de ressourcer, sundhedsvæsenet har til rådighed.


”Det er helt nødvendigt at få drøftet de mange aspekter, der lægges op til, for at få et robust sundhedsvæsen. Vi bidrager gerne fra lægeside,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Ja tak til læring og bedre patientsikkerhed


Lægeforeningens formand roser, at aftalen resulterer i en undersøgelse af, hvordan patientklagesystemet fungerer for sundhedspersoner og patienter. Den sender også et signal om, at der skal være fokus på læring, når der sker fejl.


”Det er helt afgørende, at den analyse følges op af konkret handling. Det nuværende system spænder ben for læring, og dermed patientsikkerhed. Samtidig tager det halvandet år at komme til bunds i en klagesag, hvor det højst burde tage et halvt år. Det vil både være til gavn for patienterne og for læger. Ikke mindst i form af hurtigere læring, som modvirker gentagelser fejl og samtidig giver psykologisk tryghed,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Nu er det psykiatriens tur


Nu, hvor sundhedsaftalen er på plads, og de videre spor er lagt, efterlyser Lægeforeningens formand en 10-årsplan for psykiatrien.


”Det skal stå øverst på regeringens og Folketingets dagsorden at få en meget ambitiøs plan på plads nu. Patienter med psykiske lidelser har ventet og alt for længe. Nu er det psykiatriens tur,” understreger Camilla Noelle Rathcke.