Gå til indhold

Læger tager godt imod Sundhedsstrukturmodeller: Positivt udgangspunkt for styrket sundhedsvæsen

Nyhed Lægeforeningen Yngre Læger PLO FAS

Sundhedsstrukturkommissionen har netop præsenteret sin længe ventede rapport med forskellige modeller til en ny sundhedsstruktur. De bliver hilst velkomne af Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

”Der er en masse gode takter i modellerne, som jeg kvitterer for. Vi har endnu til gode at læse alle de mange hundrede sider, men overordnet lægges der op til forbedringer af det nære sundhedsvæsen, blandt andet med en klar udbygning og udvikling af praktiserende lægers rolle. Det er godt, det forpligter, og det skal vi læger være med til at levere på,” siger Camilla Rathcke.

Lægeforeningen lægger vægt på, at der er tværgående anbefalinger i forhold til, at der skal gøres noget ved digitalisering og data, en samtænkning af psykiatrien og somatikken og en generel kapacitetsudvidelse af det nære sundhedsvæsen, som også inkluderer en bedre anvendelse af speciallægepraksis. Det gælder uagtet hvilken model, politikerne måtte vælge at gå med.

”Vi har store forventninger til, at Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger også udmønter sig i en ambitiøs politisk aftale, hvor reelle forandringer er tydelige,” siger Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen.

”Hele opbygningen af det nære sundhedsvæsen samlet set er afgørende for, at patienten kan få behandling af høj kvalitet - også udenfor sygehusene. Det er desuden afgørende for at hindre indlæggelser og genindlæggelser. Det gør, at sundhedsvæsenets samlede kræfter bruges klogest muligt. Alt i alt har vi brug for en stærkere sammenhængende planlægning og styring,” siger Camilla Rathcke.

Praktiserende Lægers Organisation tager også meget positivt imod kommissionens rapport.

”Overordnet er det meget positivt, at kommissionen foreslår, at der skal investeres massivt i det nære sundhedsvæsen, herunder almen praksis, og at kapaciteten i vores del af sundhedsvæsenet skal styrkes, ligesom vi i højere grad skal kunne trække på faglig støtte fra hospitalerne. Det er præcis den satsning på det nære sundhedsvæsen, PLO i årevis har efterlyst, og det er den rette medicin til at håndtere en fremtid, hvor vi bliver flere ældre, og flere vil leve med kroniske sygdomme og multisygdom. Jeg er også meget enig med kommissionen i, at vi også er nødt til at gøre det mere attraktivt at være læge de steder, hvor der bor flest ældre og syge medborgere, især ved at reducere antallet af patienter pr. læge på baggrund af patienttyngde,” siger Jørgen Skadborg, formand for PLO.

Også Yngre Læger tager godt imod Sundhedsstrukturkommissionens rapport.

”Det er en ambitiøs og vigtig rapport, som jeg ser frem til at læse nærmere. Uanset hvilken struktur, sundhedsvæsenet skal have i fremtiden, er der behov for at modernisere arbejdslivet for læger, hvor blandt andet telefon- og videokonsultationer skal understøtte fleksibilitet i hvor og hvornår, vi arbejder. Det vil også kunne imødekomme patienternes behov for tilgængelighed på nye måder og er en vigtig nøgle til at sikre lægedækning,” siger Yngre Lægers forperson, Wendy Sophie Schou.

Hun understreger samtidig, at vi ikke får knækket den geografiske ulighed i sundhed uden flere speciallæger i almen medicin og i flere andre specialer.

”Uden flere speciallæger kan lægemanglen ikke løses. Der er for få speciallæger i dag, og det skal politikerne have øje for. Det er derfor en forudsætning for at løse speciallægemanglen, at alle læger skal kunne blive uddannet speciallæger, ligesom fagligheden til at uddanne speciallæger er afgørende i en ny struktur,” siger Wendy Sophie Schou. 

Foreningen af Speciallæger, FAS, tager også positivt imod kommissionens rapport.

"Det vigtige for os ikke er streger på et papir, men at man faktisk beslutter nogle strukturelle ændringer, der kan understøtte alle sundhedsprofessionelle i at levere det bedst mulige til patienterne," siger Susanne Wammen, formand for Foreningen af Speciallæger.

"Jeg er især glad for retningen i de seks anbefalinger fra kommissionen. De bliver vigtige uanset model. Det gælder ikke mindst styrkelse af det nære sundhedsvæsen og samspillet med sygehusenes specialerede ekspertise og behandling. Vi deler kommissionens vision om, at vores lægefaglige ekspertise på sygehusene i højere grad skal komme patienterne til gavn også uden for sygehusene. Som lægefaglige ledere har overlægerne et stort medansvar for at løfte den opgave. Det ansvar er vi klar til at tage på os.

Det er yderst positivt, at Sundhedsstrukturkommissionen foreslår en styrkelse af speciallægepraksis. I FAS ser vi gerne, at det nære sundhedsvæsen får udbygget et landsdækkende netværk af praktiserende speciallæger, som kan sikre specialiseret behandling til borgerne i deres lokalområde og derved bidrage til både at aflaste sygehusene væsentligt og mindske den alt for store ulighed i sundhed," siger Susanne Wammen.