Gå til indhold

Læger tager godt imod V-udspil: Gode forslag til at løse manglen på praktiserende læger

Nyhed Lægeforeningen PLO

Der er gode takter i nyt udspil om bedre lægedækning fra partiet Venstre. De vil blandt andet uddanne markant flere speciallæger i almen medicin, og det får ros fra Lægeforeningen.

"

Manglen på praktiserende læger er et stort problem, som alt for længe er gået ud over patienter landet over. Derfor får det en positiv modtagelse fra Lægeforeningen, at Venstre i dag kommer med et nyt udspil om bedre lægedækning til borgerne. Udspillet lægger op til at sikre, at der kommer mange flere praktiserende læger. Det skal blandt andet ske ved at uddanne markant flere speciallæger i almen medicin, og det falder i god jord hos Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.


”Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre med udspillet om bedre lægedækning viser en vilje til at løse manglen på praktiserende læger. Der er tale om seriøse, konstruktive forslag og et godt fokus på forbedringer, som vil være til gavn for patienter, som står uden egen læge,” siger Camilla Noelle Rathcke.


Lægeforeningens formand understreger, at der er et stort behov for at løse lægemanglen.


Vi har i en årrække peget på, at der er en udbredt mangel på praktiserende læger og har foreslået en række løsninger. Dem flugter udspillet fra Venstre godt med. Derfor håber jeg, at Folketinget nu vil bruge anledningen til at løse manglen på praktiserende læger og andre speciallæger til gavn for patienterne. Mange af forslagene er klar til brug og vil virke hurtigt,” siger Camilla Noelle Rathcke.


PLO tager også godt imod udspillet fra Venstre


”Det glæder mig, at Venstre deler vores synspunkt om, at vi på sigt skal være 5000 praktiserende læger, og at man vil øge antallet af uddannelsespladser i almen medicin for at sikre, at det sker. Udspillet er i det hele taget præget af forslag, der markant vil styrke lægedækningen i almen praksis,” siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.

”Jeg hæfter mig blandt andet ved, at Venstre foreslår, at praktiserende læger i lægedækningstruede områder skal have økonomiske incitamenter til at ansætte mere praksispersonale og evt. leje større lokaler, så de kan tage flere patienter. Tilsvarende er der god musik i tankerne om, at regionerne skal have en klar hjemmel til at kunne lave aftaler med ældre læger om, at de mod at udsætte pensionen kan få finansieret ekstra personale til klinikken,” siger Jørgen Skadborg.


Han roser, at der i Venstres udspil er fokus på at forbedre de fysiske rammer for lægepraksis, og at det foreslås at afsætte en årlig pulje på 225 mio. kroner over tre år til modernisering af lægehuse.

”De fysiske rammer er mange steder i dag en barriere for, at praktiserende læger kan udvide deres klinik og ansætte mere personale. Det gælder især i de store byer, hvor huslejen er høj, og mange praktiserende læger holder til i små lejligheder. Derfor bakker jeg op om tankerne om at etablere en statslig pulje og sikre hjemmel til, at regionerne kan yde støtte til at sikre moderne fysiske rammer om almen praksis,” slutter Jørgen Skadborg.


Hos Yngre Læger er man også glade for udspillet fra V


Også Yngre Læger tager godt imod Venstres forslag.


”Det er glædeligt, at Venstre vil oprette flere uddannelsespladser i almen medicin, for det er flere speciallæger, der er brug for, hvis vi skal sikre en bedre lægedækning til alle. Samtidig skal vi have fat i en bred vifte af incitamenter, hvis rekruttering til alle egne af Danmark skal virke. Venstre er inde på nogle, men rekruttering handler også om gode faglige miljøer, et godt arbejdsmiljø og en håndholdt indsats, der tager hensyn til den livs- og familiesituation, som yngre læger står i i dag,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.


Hun glæder sig samtidig over, at Venstre så kraftigt tager afstand fra Socialdemokratiets forslag om tjenestepligt til alle yngre læger.


”Tvang er aldrig vejen frem og vil ikke kunne løse manglen på speciallæger i de områder af Danmark, der mangler. Derfor er jeg glad for at se, at Venstre har fokus på flere uddannelsespladser og gulerod frem for pisk,” siger Helga Schultz.


Behov for flere speciallæger fra flere specialer


Lægeforeningen håber, at Folketinget også vil sørge for, at der uddannes mange flere speciallæger indenfor andre trængte specialer som eksempelvis psykiatri, neurologi og radiologi. Her er den nuværende mangel for eksempel medvirkende til, at regioner ikke kan leve op til kræftgarantierne.


”Vi mangler mange former for speciallæger, og derfor bør der generelt uddannes væsentligt flere speciallæger i takt med at lægerne uddannes fra universiteterne. For der er for få til at leve op til patienternes behov. Det er også nødvendigt og flugter godt med Venstres forslag om at øge antallet af praktiserende speciallæger. Ikke mindst i de områder, der har få i dag. Flere praktiserende speciallæger vil i høj grad kunne støtte og aflaste de praktiserende læger og give større nærhed,” siger Camilla Noelle Rathcke.


"