Gå til indhold

Lise Dyhr modtager årets Mahlerpris

Nyhed PLO

De praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, går i år til praktiserende læge Lise Dyhr for hendes mangeårige arbejde med at forbedre sundhedstilbuddet for de socialt svageste patienter og mindske uligheden i sundhed. Prisen blev overrakt på Lægedage i Bella Center mandag d. 15. november i København.

"

Lise Dyhr er netop gået på pension efter mange års virke som praktiserende læge i Brøndby Strand, ligesom hun har haft årelang tilknytning til Forskningsenheden for Almen Praksis på København Universitet.Lise Dyhr har i mange år været meget aktiv i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), hvor hun bl.a. har været formand for interessegruppen ’Vi giver mest til dem, som har størst behov og tager ansvar lokalt’ og har været ordfører for ’ulighed i sundhed’, da hun sad i DSAM’s bestyrelse.


Formand for DSAM, Bolette Friderichsen, begrunder valget af Lise Dyhr således:


Lise har været en stærk stemme i selskabet i mange år. Hun har været forskningsmæssig aktiv især indenfor det kvalitative felt, hvor hun selv har bidraget med original forskning, og også samlet hvad man i det hele taget ved om personcentreret medicin. Hun har på forskellig vis vist, at patientperspektivet er afgørende at inddrage, hvis vi skal lykkes med vores indsats som læger. Værdien kan aflæses i bedre compliance, bedre patienttilfredshed, og det kan måles i færre akutte indlæggelser og udgifter til sundhedsvæsenet. I bestyrelsen har hun igen og igen italesat, at vi skal bygge vores virke på evidens, og ikke på ønsketænkning. Samtidig har hun selv været i stand til at levere personcentreret alment medicinsk håndværk i rigt mål, til sine patienter,” siger formand for DSAM Bolette Friderichsen.


Mahlerprisen bliver uddelt af PLO og DSAM. Og PLO’s formand Jørgen Skadborg siger:


”Gennem hele sin karriere har Lise kæmpet for de mennesker, der er mest udsatte: de sårbare, marginaliserede, etniske minoriteter, psykisk syge og multisyge. Hendes klinik lå i et belastet område med mange udsatte patienter, og hun har på den faglige, politiske, og forskningsmæssige bane forsøgt at påvirke, ændre og forbedre vores tilgang og behandlingsstrategi overfor disse patientgrupper. Lise har altid været bannerfører for at sætte spotlight på ulighed i sundhed og nødvendigheden af, at samfundet omprioriterer ressourcer til mere forebyggelse og behandling af de svageste patienter i almen praksis.”


Det er 30. gang, at Mahlerprisen uddeles.Fakta om Mahlerprisen

Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris, som uddeles af DSAM og PLO. Mahlerprisen er opkaldt efter Dr. Halfdan Mahler, der var generalsekretær for WHO i 1973-88.


Prisen tildeles hvert år en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats for at fremme praksissektorens deltagelse i enten det forebyggende arbejde i Danmark, inden for kvalitetsudvikling eller inden for undervisning, som profilerer almen praksis.

De seneste prismodtagere er:


  • 2020 ikke uddelt pga. coronaaflysning

  • 2019 Anders Munck

  • 2018 Flemming Bro

  • 2017 Anna Weibull

  • 2016 Jens Parker 

  • 2015 Niels Bentzen

  • 2014 Jesper Lundh

  • 2013 Thomas Drivsholm

  • 2012 Torben Hellebek

Med prisen følger 35.000 kr.


"