Gå til indhold

Mangel på speciallæger er en bombe under sundhedsvæsenet

Nyhed Overlægeforeningen

Hvert 12. job som speciallæge står ubesat. Det viser en undersøgelse, som Overlægeforeningen har gennemført.

Foreningens formand, Susanne Wammen, understreger, at manglen på specialister er en bombe under sundhedsvæsenet, fordi flere og flere afdelinger på landets sygehuse og hospitaler får svært ved at opretholde en normal drift:

”Fødeafdelingen i Roskilde mangler seks ud af ti speciallæger, og det betyder, at afdelingen balancerer på randen af et kollaps. I Region Midtjylland er manglen på speciallæger en vigtig faktor i sagen om for mange amputationer på de karkirurgiske afdelinger. Og i psykiatrien kæmper overlægerne overalt med at opretholde selv de mest basale behandlingstilbud,” siger Susanne Wammen.

Overlægeforeningen har spurgt de ledende overlæger på alle landets afdelinger om, hvor stor en del af stillingerne som speciallæger, der står ubesatte. 174 ledere svarede, og samlet viser undersøgelsen, at 7,7 pct. af speciallægestillingerne er ubesatte. Omregnet til alle afdelinger i landet svarer det til, at sygehusene mangler mindst 773 speciallæger.

Men lægemanglen på sygehusene er ikke ligeligt fordelt. I psykiatrien er det på landsplan hver femte stilling som speciallæge, der er ubesat, viser undersøgelsen. Og på de afdelinger, der står for helt afgørende undersøgelser og scanninger af patienterne, mangler hver tiende speciallæge. Det har bl.a. ført til, at mange kvinder ikke er blevet undersøgt for brystkræft inden for de tidsfrister, som myndighederne har fastsat.

Tilsvarende er der store forskelle mellem regionerne. I Nordjylland er 13 pct. af speciallægestillingerne ubesatte, og i Region Sjælland er det mere end hver 10. I Region Hovedstaden, der traditionelt har haft nemmest ved at rekruttere læger, er knap fem pct. af stillingerne ubesatte.

Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen, peger på, at der er brug for en langt stærkere indsats for at rekruttere og uddanne specialister til sygehusene, ikke mindst fordi manglen kan gå ud over patienternes sikkerhed:

”Vi har alvorlig mangel på specialister inden for bl.a. scanning og røntgen, neurologi, lungemedicin, psykiatri og ældresygdomme. Det medfører alt for lange ventelister og giver sygehusene problemer med at levere en behandling af en tilstrækkelig høj kvalitet. Derfor er der brug for en langt stærkere indsats for at få uddannet flere speciallæger inden for de hårdest ramte områder,” siger Susanne Wammen.

Hun opfordrer desuden regionerne og sygehusledelserne til at intensivere indsatsen for en bedre fordeling af arbejdsopgaverne, så speciallægerne kan fokusere på deres kerneopgaver: behandling, ledelse, forskning og uddannelse af nye medarbejdere.

Se rapporten her

Se omtale i Politiken. dk 

Jeg mangler 50 fuldtidsansatte. Hver dag: Danske sygehuse har akut mangel på speciallæger (bag log-in)