Gå til indhold

Mangel på speciallæger slår hårdt i Nordjylland og Sjælland

Nyhed Overlægeforeningen

For nylig vakte det opsigt, at fødeafdelingen i Roskilde var truet af kollaps, fordi seks ud af ti stillinger som speciallæge er ubesatte. Men fødeafdelingen er langt fra enestående. I to af landets fem regioner er sygehuse og hospitaler så hårdt ramt af mangel på specialister, at det er vanskeligt at opretholde normal drift på almindelige vilkår.

Overlægeforeningen har gennemført en undersøgelse af manglen på speciallæger ved at spørge landets ledende overlæger/cheflæger om andelen af ubesatte stillinger på deres afdelinger. Undersøgelsen viser, at næsten 14 pct. af stillingerne på sygehusene i Region Nordjylland er ubesatte. I Region Sjælland er tallet 11,3 pct.

Manglen har alvorlige konsekvenser. Da tallene blev offentliggjort i Politiken 26. juni, fortalte cheflæge i radiologien i Region Sjælland, Karina Vinum, at hun hver dag mangler 50 speciallæger til at sørge for skanninger, røntgen og billeddiagnostiske undersøgelser på regionens syv hospitaler:

”Ud fra vores egne beregninger har vi behov for 80 til 85 fuldtidsansatte bare for at klare driften. Jeg har 37 i hele regionen,” sagde hun til Politiken.

I Region Nordjylland måtte man sidste sommer lukke et ambulatorium for ældre medicinske patienter i Hjørring, fordi man ikke havde nok speciallæger i geriatri til at bemande det. Men også i neurologien og flere andre specialer er manglen stor. 

Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen, opfordrer både politikerne og myndighederne til at sætte fart på indsatsen for at få flere speciallæger til landets sygehuse og hospitaler:

”Det er en bombe under hele sundhedsvæsenet, når sygehusafdelingerne ikke kan følge med. Det giver lange ventelister, og det fører til, at patienterne strander hos deres praktiserende læge, fordi de ikke kan få de nødvendige undersøgelser og behandlinger på sygehuset. Og vi ved desværre, at den slags flaskehalse øger uligheden i sundhed, både fordi det især rammer yderområder og de patienter, der er mest tilbageholdende med at opsøge hjælp. Og sidst men ikke mindst presser det kvaliteten af den behandling, vi skal levere, fordi vi mangler tid til patienterne,” siger Susanne Wammen.

Det tager mange år at uddanne en speciallæge, og undersøgelsen viser, at der er et påtrængende behov for at øge uddannelseskapaciteten inden for en række lægelige specialer, fastslår Susanne Wammen. Men hun peger desuden på, at regionerne kan gøre noget ved problemet her og nu:

”Mange steder vil man kunne frigøre tid til vores kerneopgaver: diagnostik og behandling ved at ansætte flere medarbejdere i andre faggrupper, som kan varetage bl.a. nogle af de mange administrative opgaver, som de seneste år er landet på vores bord,” siger Susanne Wammen.

Overlægeforeningen undersøger hvert tredje år, hvor megen tid overlægerne har til patientrelateret arbejde. På landsplan er tallet faldet fra 26,1 time i 2008 til 23,9 time i 2020. Det skyldes især øget administrativt arbejde og tidsrøvende it-systemer.

Men de seneste tre år er antal timer til patientrelateret arbejde øget, og det er især sket i Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor overlægerne fra 2017 til 2020 angiver, at de har fået lidt over to timer mere om ugen til patienterne. Og det er positivt, siger Susanne Wammen:

”Vores tal fra arbejdsvilkårsundersøgelsen viser, at det er muligt at sikre, at overlægerne får mere tid til kerneopgaverne. Og det er især positivt, at Region Nordjylland og Region Sjælland har formået at vende udviklingen. Men jeg er sikker på, at der er et langt større potentiale på dette område, også ved at styrke den lægelige ledelse, som vi er i fuld gang med i forbindelse af gennemførelsen af den ledelsesreform, vi aftalte med regionerne ved OK21. For god ledelse fører ikke til mere administration, men bidrager tværtimod til, at vi kan arbejde mere effektivt til gavn for patienterne og kvaliteten i behandlingen,” siger h