Gå til indhold

Mere personale hos de praktiserende læger

Nyhed PLO

Antallet af ansatte i almen praksis har aldrig været så højt som nu. Det viser ny PLO Analyse. Med den seneste overenskomst for almen praksis (OK18) var det netop ét af målene at få mere personale i almen praksis. Det er lykkedes. Personalet er steget med 8 pct., siden OK18 blev indgået. 

"

Den seneste PLO Analyse viser, at det særligt er det sundhedsfaglige personale, der er øget i perioden siden efteråret 2017. Antallet af fuldtidsansatte sygeplejersker er steget med 10 pct., lægesekretærer med 15 pct., social- og sundhedsassistenter/hjælpere/sygeplejere med 15 pct., og øvrigt personale med sundhedsfaglig baggrund med 13 pct.


Der har været vækst i antallet af medarbejdere hos de praktiserende læger i hovedparten af landets kommuner, dog har en række af kommunerne i de lægedækningstruede områder: det sydlige Sjælland, Lolland-Falster, Vestsjælland og en del af de nordjyske kommuner oplevet enten negativ vækst i personalet eller en lavere stigning, end der ses i resten af landet.


Læs hele analysen her


"