Gå til indhold

Ny aftale kan sikre flere læger i almen praksis

Nyhed PLO

PRESSEMEDDELELSE: Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Yngre Læger (YL) er blevet enige om en overenskomst for ansatte læger i almen praksis.

Aftalen sikrer en række forbedringer for ansatte læger i almen praksis og er godt nyt for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, mener såvel PLO som YL.


Jeg er ikke i tvivl om, at denne overenskomst vil gøre almen praksis endnu mere attraktiv for unge læger, og jeg tror, det vil føre til, at flere læger vil søge ud i praksis i stedet for at lade sig ansætte på fx hospitalet,” siger konstitueret formand for PLO Jørgen Skadborg.

Vi mangler praktiserende læger, og når vi får flere ansatte læger i vores klinikker, kan det være med til at bære os igennem, indtil vi er blevet nogle flere praktiserende læger med egen klinik.”


”Jeg tror også, det kan få nogle ældre praktiserende læger til at fortsætte lidt længere, hvis de kan ansætte en læge i deres klinik. Så det glæder mig, at vi med denne aftale kan give de yngre læger nogle gode forhold i almen praksis, samtidig med at aftalen er økonomisk forsvarlig i forhold til vores klinikdrift,” siger Jørgen Skadborg.

Også i YL er der tilfredshed med aftalen:


”Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at nå til enighed med PLA om en overenskomst for ansatte læger i almen praksis. Vi har længe haft et ønske om at sikre, at det lægelige arbejdsmarked er overenskomstdækket, så man som ansat læge ved, hvilke rettigheder man har,” siger formand for Yngre Læger, Helga Schultz.


Vi ved, at mange yngre læger gerne vil være ansat hos en praktiserende læge, inden de beslutter sig for at købe egen praksis. Jeg er meget tilfreds med, at det nu kan ske med en overenskomst, og jeg forventer, at det vil få endnu flere til at søge ansættelse i almen praksis”.


”Overenskomsten sikrer, at det både lønmæssigt og arbejdsvilkårsmæssigt er attraktivt at være ansat som speciallæge i almen praksis. Det gælder også i forhold til barsel, 6. ferieuge, barns første sygedag og mulighed for omsorgsdage. Det vil gøre almen praksis mere attraktiv som arbejdsplads for mange unge speciallæger i almen medicin,” siger Helga Schultz.


I de seneste år er der sket en markant stigning i antallet af ansatte læger i almen praksis. Tal fra PLO viser, at antallet af ansatte læger i almen praksis er steget fra 70 læger i 2018 til nu 130 læger – altså tæt på en fordobling på to år.


I dag er der ca. 800 speciallæger i almen medicin, der arbejder andre steder end i almen praksis. Hvis selv en mindre andel af disse 800 læger kunne tiltrækkes til almen praksis, vil det være et markant bidrag til at reducere manglen på praktiserende læger.

Den nye overenskomst skal nu tiltrædes af PLA’s repræsentantskab og af YL’s bestyrelse. Dette ventes at ske i slutningen af november.


Når overenskomsten er godkendt, vil den gælde for ansættelser, der sker fra den 1. januar 2021 og frem. Overenskomsten løber frem til den 31. marts 2024.


For yderligere information kontakt kommunikationschef i PLO Jonas Heltberg 2962-4080 eller
pressechef i Yngre Læger Anne Mejer 2014-4958