Gå til indhold

Ny analyse: Eksisterende apps og andre digitale løsninger kan effektivt aflaste sundhedsvæsenet

Nyhed Lægeforeningen

En ny analyse fra Lægeforeningen viser, at der findes en lang række digitale løsninger, der i stor stil kan reducere antallet af indlæggelser og kontrolbesøg for forskellige patientgrupper uden at gå på kompromis med patientsikkerheden.


Kapaciteten i sundhedsvæsenet er allerede presset, og i 2030 er der behov for 40.000 sundhedspersoner ekstra, hvis patienterne skal tilbydes samme behandlingstilbud som i dag. Det er en alvorlig situation, og der er brug for at sætte gang i så mange løsninger som muligt for at forhindre, at problemerne i sundhedsvæsenet vokser sig endnu større.

Ét spor, der er et stort potentiale i, er at øge brugen af digitale løsninger.

En ny analyse fra Lægeforeningen dokumenterer, at der er en lang række eksisterende apps og hjemmemonitoreringsløsninger, som kan frigive personaleressourcer og forbedre patientoplevelsen - uden at gå på kompromis med patientsikkerheden.

”Vores nye analyse viser, at der findes tilstrækkelig evidens til, at man bør iværksætte politiske tiltag, der kan sætte yderligere gang i den digitale udvikling. Flere gode digitale løsninger i sundhedsvæsenet kan frigive tiltrængte ressourcer og samtidig give patienter mere fleksible behandlingsforløb,” siger Camilla Rathcke, der er Lægeforeningens formand.

Den nye analyse ser nærmere på digitale løsninger, der er udviklede og afprøvede i Europa, til forskellige patientgrupper, og der kan peges på i alt 14 løsninger, hvor det er veldokumenteret, at de hjælper til at reducere belastningen af sundhedsvæsenet.

Erfaringer fra andre lande viser en kæmpe effekt ved brugen af de forskellige løsninger. Der er for eksempel en digital løsning, som viser en reduktion på næsten 60 procent i antallet af ambulante besøg for patienter med hjertesvigt, og for KOL-patienter kan en anden løsning reducere indlæggelsesrisikoen med en tredjedel. 


”Der er altså et stort potentiale til at spare på de begrænsede ressourcer i sundhedsvæsenet med digitale løsninger. Derudover vil flere af løsningerne også medføre en bedre kontrol over egen sygdom for patienterne, og dermed større fleksibilitet i behandlingen,” siger Camilla Rathcke og fortsætter:


”Analysen bør inspirere politikerne til at få sat skub på den digitale udvikling i sundhedsvæsenet. I aftaleteksten om sundhedsreformen fra 2022 lød visionen, at mere behandling skulle foregå i eget hjem med digitale løsninger. Så når så mange eksisterende løsninger både kan spare ressourcer og forbedre patientoplevelsen, så kan det nærmest kun gå for langsomt med at få dem afprøvet i en dansk kontekst,” siger Camilla Rathcke.