Gå til indhold

Ny formand for PLA

Nyhed PLO

PLO’s bestyrelse har udpeget en ny formand til Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA). Det bliver Niels Ulrich Holm, der afløser Karsten Rejkjær Svendsen og dermed vender tilbage til den formandspost for PLA, han tidligere har haft fra 2016-2019.

Niels Ulrich Holm er 57 år og praktiserende læge i Roskilde. Han har tidligere været næstformand for PLO og som nævnt også tidligere været formand for PLA. Han har dermed erfaring som forhandlingsleder på en række PLA- overenskomster, ligesom han har erfaring fra flere overenskomstforhandlinger mellem PLO og RLTN.

- Jeg ser frem til at videreføre det gode arbejde, den tidligere formand sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatet i PLA har stået for. PLA er inde i en god udvikling, med stigende medlemstal, en god medlemsservice og gode aftaler og overenskomster, der styrker almen praksis og speciallægepraksis som attraktive arbejdspladser, siger Niels Ulrich Holm.

Til daglig har han sit virke i en kompagniskabspraksis i Roskilde med fire læger, hvor der er fire sygeplejersker og en lægesekretær ansat.

- Vi ser på landsplan en ret markant vækst i antallet af ansatte i almen praksis, det gælder bl.a. både sygeplejersker, sosu’er, lægesekretærer, medicinstuderende og jordemødre. Det er en positiv udvikling, som PLA fortsat skal være med til at understøtte med de overenskomster, vi indgår, siger Niels Ulrich Holm.