Gå til indhold

Ny formand for PLO-Hovedstaden

Nyhed PLO

Peder Reistad er lørdag blevet konstitueret som ny formand for PLO-Hovedstaden. Han afløser Karin Zimmer, der har varetaget hvervet de sidste fire år. Formandsskiftet sker, da Karin Zimmer er blevet valgt til PLO’s bestyrelse på PLO’s repræsentantskabsmøde.

PLO-Hovedstaden takker Karin Zimmer for fire gode år som formand, hvor hun har leveret en kæmpe arbejdsindsats, sikret gode resultater både internt og eksternt og opbygget et godt og nært samarbejde med PLO-Hovedstadens samarbejdspartnere.


PLO-Hovedstaden ønsker Karin stort tillykke med det nye hverv i PLO’s bestyrelse, hvor hun vil blive et værdifuldt og særdeles kompetent bestyrelsesmedlem, der vil fortsætte med at sætte sine aftryk på almen praksis’ udvikling de kommende år.


PLO-Hovedstadens nye formand, Peder Reistad, er 50 år og har en kompagniskabspraksis i Kokkedal. Han har senest været valgt til PLO-Hovedstadens bestyrelse fra 2018, men har også tidligere været medlem af PLO-Hovedstadens bestyrelse.


Peder Reistad er konstitueret formand, frem til der sker nyvalg til PLO-Hovedstaden fra den 23. november til den 7. december. Herefter vil PLO-Hovedstaden konstituere sig for valgperioden 2021-2022.


Peder Reistad har tilkendegivet, at han vil være kandidat til posten som formand i PLO-Hovedstaden i den kommende valgperiode.