Gå til indhold

Ny kampagne fra PLO skal få flere unge læger ud i lægeklinikkerne

Nyhed PLO

Skal de politiske ambitioner blive til virkelighed, skal der være 5.000 praktiserende læger om godt ti år - omkring 1.500 flere end i dag. Det vil kræve, at flere læger vælger at specialisere sig i almen medicin. Derfor lancerer PLO nu en stor kampagne, der skal tiltrække flere unge læger til speciallægeuddannelsen i almen medicin.

Mange unge læger tiltrækkes af at arbejde som praktiserende læge, fordi de i almen praksis har stor indflydelse på deres eget arbejdsliv, og de får et tæt fagligt og socialt forhold til kolleger og patienter. Almen medicin er suverænt det speciale på den lægelige videreuddannelse, som flest nyuddannede læger vælger.
 
Ikke desto mindre er der brug for, at endnu flere medicinstuderende, læger i KBU og uddannelseslæger får øjnene op for livet i almen praksis, hvis det politiske mål om 5.000 praktiserende læger skal indfries i 2035. I øjeblikket oprettes der 350 videreuddannelsespladser om året inden for almen medicin. PLO og Lægeforeningen mener, at det tal skal øges til 400 om året. 
 
Derfor lancerer PLO nu en kampagne, rettet mod medicinstuderende og nyuddannede læger, der over de næste år skal fortælle om de mange kvaliteter ved en speciallægeuddannelse inden for almen medicin og et arbejdsliv som praktiserende læge. Kampagnen står ikke alene, men understøtter PLO’s andre indsatser, der skal sikre egen læge til alle danskere nu og i fremtiden.
 
Kampagnen består af en hjemmeside, onlineannoncering, korte videoer med unge læger og en SoMe-indsats med unge læger og medicinstuderende, der løbende vil fortælle om kvaliteterne ved almen medicin og almen praksis på bl.a. Instagram
 
Lise Høyer, der er medlem af PLO’s Trivselsudvalg og praktiserende læge i Aarhus, siger om kampagnen:

- Der er aldrig blevet optaget så mange på videreuddannelsen i almen medicin som i de her år. Men der bliver også brug for mange flere praktiserende læger i de kommende år, bl.a. fordi der kommer mange flere ældre, kronisk syge og multisyge borgere, og fordi flere problemer skal klares i det nære sundhedsvæsen. 
 
- Mine unge lægekolleger fortæller mig, at de hurtigt bliver glade for hverdagen i almen praksis, så derfor giver vi ordet til dem i kampagnen, så de kan fortælle om det hele set med deres øjne, siger Lise Høyer.    

Frederik er i gang med uddannelsen til speciallæge i almen medicin. Han vil gerne være praktiserende læge.

Det er nødvendigt med nye tiltag for at tiltrække flere

PLO håber samtidig, at den kommende rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen og den efterfølgende politiske proces vil føre til initiativer, der vil tiltrække endnu flere unge læger i retning af speciallægeuddannelsen i almen medicin:
 
- Der er brug for en hel del indsatser på det her felt. Jeg møder mange unge, dedikerede læger, som går efter først at blive almen mediciner og derefter at blive praktiserende læge, men alligevel møder de barrierer, som ender med at afspore dem fra vejen, siger formand for PLO, Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge i Billund. 
 
- Vi har brug for i fællesskab at nytænke rammerne for almen praksis, så endnu flere unge kan se sig selv i en fremtid som praktiserende læge, ikke mindst i de egne af landet, hvor der i dag er for få læger. Vi bør have en stærkere styring af, hvor der udmøntes nye ydernumre, så de bliver fordelt bedre geografisk, og der bør aftales nyt honorarsystem mellem regionerne og PLO, så læger med mange syge og ældre patienter bliver bedre tilgodeset, bl.a. med et lavere patientantal og dermed mere tid til de sårbare patienter, siger Jørgen Skadborg.

Besøg kampagnens hjemmeside her

Ann-Sofie er medicinstuderende og ansat i almen praksis.
Amna Hayat er netop blevet speciallæge i almen medicin og skal nu være praktiserende læge.