Gå til indhold

Ny kampagne skal lokke flere praktiserende læger til Region Sjælland

Nyhed PLO

Region Sjælland og PLO-Sjælland går sammen om ny kampagne for at få flere til at blive praktiserende læge i regionen.

Se kampagnesiden her:

Sådan bliver du praktiserende læge i Region Sjælland

Der skal flere praktiserende læger til Region Sjælland. Derfor sætter regionen i samarbejde med PLO-Sjælland nu en ny kampagne i gang med det formål at give medicinstuderende og unge læger smag for lægelivet i regionen. 

- Vores ambition er, at alle regionens borgere skal have en god praktiserende læge tæt på eget hjem. Vi er en geografisk stor region, men sundhedsvæsenet skal også være nært for dem, der bor udenfor de store byer. Her er den praktiserende læge afgørende, og derfor er det vigtigt, at vi rekrutterer til fremtiden. Vi ved, at behovet vil stige i fremtiden, og derfor gør vi i forvejen flere ting for at rekruttere, og nu sætter vi denne kampagne i gang, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Kampagnen består særligt af videoer og podcast, hvor både uddannelseslæger, uddannelsesansvarlige og praktiserende læger fortæller om det at være praktiserende læge, Region Sjælland som uddannelsessted og mulighederne for bosætning i regionen.

Behov for flere praktiserende læger i fremtiden

Ifølge Camilla Høegh-Guldberg, der er formand for PLO-Sjælland, er der mange grunde til, hvorfor kommende praktiserende læger skal overveje at slå sig ned i Region Sjælland:

- Jeg har selv været praktiserende læge på den sydlige del af Sjælland i knap 18 år - og jeg har aldrig fortrudt det valg. Jeg har som praktiserende læge et givende og fagligt udfordrende lægeliv her i regionen, og det er jeg rigtig glad for, at kampagnen indfanger. 

Får større rolle i fremtiden

Når flere borgere får behov for hjælp i fremtiden, er det afgørende, at flere kan hjælpes i eller tæt på eget hjem. Det betyder, at den praktiserende læge i fremtiden får en endnu større rolle. Digitale løsninger er en vigtig del af det arbejde.

Region Sjælland er allerede langt fremme, når det handler om at hjælpe borgerne på nye måder. Blandt andet via e-hospitalet og udkørende funktioner bemandet af forskellige faggrupper, og som praktiserende læge i Region Sjælland kan man være med til at udvikle sundhedsvæsenet.

- Vi har udfordringerne først hos os, fordi vores borgere generelt har det mest udfordrede helbred, og vi samtidig har sværest ved at skaffe læger og andet sundhedspersonale. Derfor er vi også de første, der må finde nye løsninger, og det gør vi allerede i stor stil. Som praktiserende læge kan man få lov at finde på og udvikle de gode løsninger sammen med det øvrige sundhedsvæsen, så vi kan få mest hjælp til borgerne ud af de muligheder og ressourcer, vi har, siger Heino Knudsen.

 

Fakta

Med sundhedsreformen fra maj 2022 er det aftalt mellem alle Folketingets partier, at der skal være 5.000 alment praktiserende læger i 2035 mod ca. 3.500 i dag.

Region Sjælland igangsatte i 2019 ”Vandkantsmodellen”, der indeholder flere projekter og initiativer for at fortsætte som læge i Region Sjælland eller nedsætte sig som ny læge i regionen. Der er blandt andet fokus på at få ældre praktiserende læger til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Uddannelseslæge Mie Korsbæk, der er en del af kampagnen