Gå til indhold

Ny mulighed kan tiltrække unge praktiserende læger til områder med dårlig lægedækning

Nyhed PLO

Folketinget har med sundhedsreformen afsat 24 millioner kroner til og med 2026 til at understøtte etableringen af 10 nye licensklinikker fordelt på alle fem regioner.

Med sundhedsreformen er det aftalt, at der i de kommende år skal etableres 10 nye licensklinikker. En licensklinik er en mulighed for, at en almen mediciner kan afprøve livet som praktiserende læge ved at leje klinikken af regionen, der også kan stå for at ansætte klinikpersonale.

Dermed skal lægen ikke investere i en klinik og tænke på administrative opgaver, der normalt følger med egen klinik. Samtidig er lægen garanteret at kunne overtage driften af klinikken, hvis man efter nogle år har lyst til at tage springet og blive selvstændig praktiserende læge.

- Licensklinikker er et godt alternativ til alle unge speciallæger i almen medicin, der gerne vil være praktiserende læge uden at binde sig og uden det ansvar, der følger med at være selvstændig erhvervsdrivende. Derfor vil vi PLO gøre alt for at sprede budskabet om, at især de yngre læger bør overveje muligheden. På den her måde kan de lynhurtigt få lov at lave det, som speciallæger i almen medicin er uddannet til: At tage sig af patientens almene sundhed, siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.

Danske Regioner ser ligeledes Licensklinikkerne som en god mulighed for især unge læger, som ønsker at starte karrieren med at fokusere mest muligt på at behandle patienter.

- Regionerne ønsker at bruge alle de redskaber, vi har til rådighed, for at sikre god lægedækning alle steder i landet. Licensklinikkerne kan være med til at tiltrække især unge almene medicinere, som er dygtige læger, men ikke ønsker at starte karrieren med at skulle drive en virksomhed på egen hånd. I sidste ende er det vigtigste naturligvis, at licensklinikkerne kommer patienterne til gavn, siger Heino Knudsen, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Tidligere licensklinik-læge: Overvej muligheden
Tidligere har der kun været få muligheder for at etablere licensklinikker. Én af dem blev etableret på Mors i 2014, hvor Stefanie Nolting indgik aftale med Region Nordjylland om at arbejde i en licensklinik. Efter fem år tog hun springet, og i dag driver hun klinikken på Mors som almindelig praktiserende læge.

Stefanie Nolting opfordrer alle unge speciallæger i almen medicin til at overveje muligheden:

- Regionen aflastede mig på mange fronter og stod for eksempel for at udbetale løn til mine ansatte. Jeg har ikke en finger at sætte på samarbejdet. Det var let fra opstarten, og så var det en smidig overgang til, at jeg overtog klinikken som ejerlæge efter fem år. Jeg tror, at det kan virke uoverskueligt både at have små børn og samtidigt skulle nedsætte sig som praktiserende læge med egen klinik, hvilket er situationen for mange unge læger. Derfor synes jeg, at de skal overveje en licensklinik. Jeg har prøvet livet som både ansat læge og at være læge i en licensklinik, og jeg må bare sige: Jeg foretrækker klart at have en licensklinik fremfor at være ansat. Licensklinikken gav mig lysten til at blive ejerlæge.

Ugeskrift for læger har i februar 2023 skrevet en artikel om licensklinikker. 

Fakta

  • En licensklinik er eksempelvis en oplagt mulighed for to eller flere speciallæger i almen medicin, der overvejer at starte en kompagniskabsklinik sammen. De kan, gennem etableringen af en licensklinik, prøve livet som kompagnoner af, inden de sammen investerer i en fælles klinik.

  • I de 10 kommende licensklinikker stiller regionen en klinik til rådighed for den praktiserende læge. Lægen ser sine patienter og modtager honorar efter PLO’s overenskomst ligesom alle andre praktiserende læger. En del af indkomsten betales til regionen for at dække omkostningerne til driften, mod at regionen sørger for lokaler og aflønner klinikkens øvrige personale. Aftalen garanterer, at lægen kan overtage driften af klinikken, hvis lægen har lyst til det. Der er ikke nogen begrænsninger for, hvor længe lægen kan drive en licensklinik, og overtagelse af klinikken på sædvanlige ejervilkår vil ske efter aftale med regionen. Licensklinikker etableres typisk i lægedækningstruede områder, hvor det har været vanskeligt at rekruttere praktiserende læger på almindelige vilkår. Der er lægedækningstruede områder i alle fem regioner. Interesserede speciallæger i almen medicin kan kontakte de regionale PLO-kontorer.