Gå til indhold

Ny nordjysk lægeaftale skal sikre fortsat lægerekruttering til landsdelen

Nyhed PLO

Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland er blevet enige om en ny lægevagtsaftale, hvor regionen i lighed med landets andre regioner overtager natbetjeningen. Det skal være med til at sikre den fortsætte rekruttering af praktiserende læger til landsdelen.

Ingen natbetjening gør det attraktivt at åbne lægepraksis

Region Nordjylland og Praktiserende Lægers Organisation i Nordjylland (PLO-Nordjylland) har nu indgået en aftale om driften og organiseringen af lægevagten i Region Nordjylland. Aftalen indebærer blandt andet, at Region Nordjylland fra 1. september 2024 overtager natbetjeningen af lægevagten fra kl. 23.00-08.00 i alle ugens dage. Dermed følger Nordjylland på det område trop med de øvrige regioner.

- Det er en god aftale for alle parter og ikke mindst de nordjyske borgere. Når de praktiserende læger i Nordjylland i lighed med de andre regioner ikke længere skal dække nattevagten, så vil det fortsat være attraktivt at drive praksis her i regionen. Det er således et stort skridt i retning af at fastholde den gode udvikling, som vi er inde i på lægedækningsområdet, siger Mads Duedahl (V), regionsrådsformand i Region Nordjylland og fortsætter:

- Aftalen er også med til at sikre borgerne bedre adgang til deres egen læge i dagtid, når lægerne ikke længere har lukkedage efter at have kørt lægevagt om natten. I samme ombæring er der enighed om, at lægerne skal have enslydende telefonsvarere, der fremhæver akutnummeret i den enkelte praksis, så borgerne bruger dette i dagtiden fremfor at ringe til Lægevagten efter kl. 16.

Fra PLO-Nordjyllands side er der også tilfredshed med den indgåede aftale, der er resultatet af længere forhandlingsforløb.

- Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet i mål med en aftale, der sikrer, at vi fortsat vil have en lægevagt i Nordjylland af høj faglig kvalitet til glæde for alle borgere i vores landsdel. Det frigiver vigtige lægeressourcer, at regionen overtager ansvaret for lægevagten om natten, og det tror jeg vil styrke lægedækningen i regionen, som i forvejen bevæger sig i den rigtige retning, siger formanden for PLO-Nordjylland, Charlotte Lønskov Jensen.

Hun understreger, at PLO-Nordjylland vil samarbejde med regionen om overgangen til den nye ordning.

Mere personale i konsultationer giver bedre service

Når borgerne møder frem i lægevagten, så kan de også se frem til bedre service. Det er således aftalt, at regionen stiller med ekstra hjælpepersonale i form af f.eks. sygeplejersker til lægevagtskonsultationerne i Thisted og Hjørring, samt en koordinatorfunktion i Aalborg.

- Det giver en god tryghed for borgerne, at de bliver taget godt imod og løbende tilset af fagpersonale i ventetiden, siger Mads Duedahl.

Af øvrige tiltag i aftalen kan nævnes, at der er sat en række servicemål, som vil blive fulgt meget tæt.

Desuden er der afsat midler til en moderniseringspulje, som skal støtte en øget digitalisering og teknologisk udvikling for at forbedre kvaliteten og en bedre udnyttelse af ressourcerne.
Antallet af vagtlokationer og åbningstider bibeholdes. Der vil således også fremover være lægevagtskonsultationer i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro og Thisted.

Lægevagtaftalen forudsætter endelig godkendelse i Regionsrådet og hos PLO-Nordjyllands medlemmer.

Kontaktpersoner
Mads Duedahl (V), regionsrådsformand, Region Nordjylland
Tlf.nr.: 24 40 24 18
Mail: mads.duedahl@rn.dk

Charlotte Lønskov Jensen, formand, PLO-Nordjylland
Tlf.nr.: 50 59 17 24

eller via politik- og pressekonsulent Emma Skjold Lindegaard på 21 19 98 62

Charlotte Lønskov, PLO-Nordjylland og Mads Duedahl, Region Nordjylland