Gå til indhold

Ny overenskomst for de praktiserende læger har fokus på ulighed i sundhed og faglig udvikling

Nyhed PLO

FÆLLES PRESSEMEDDELELSE: Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger, som har fokus på bl.a. ulighed i sundhed, nye tilgængelighedsformer for patienterne og fastholdelse af ældre læger. Hvis aftalen godkendes, træder den i kraft 1. januar 2022.

"

Med overenskomsten afsættes i alt 349 mio. kroner, som blandt andet skal bruges til målrettede indsatser mod ulighed i sundhed, aflastningsordninger for de ældste læger og til forbedring af samarbejdet mellem sektorerne.


""Jeg er glad for, at vi er blevet enige med PLO om en ny aftale. Jeg er især godt tilfreds med, at aftalen sikrer, at der tages nogle vigtige skridt for at skabe mere lighed i sundhed. Jeg tænker blandt andet på praktiserende lægers fremtidige sundhedstjek af borgere på botilbud og opsøgende indsats over for mennesker med psykisk sygdom og børn i familier, der ikke har mange ressourcer,"" siger Bo Libergren, der er chefforhandler og næstformand i RLTN.

PLO’s formand, Jørgen Skadborg, er også tilfreds med den nye aftale:

""Det er en god aftale, som bygger videre på den store omlægning af almen praksis, vi begyndte på i den seneste overenskomst, hvor flere opgaver blev flyttet fra sygehusene ud til de praktiserende læger. Denne gang tager vi nogle mindre skridt, men jeg er glad for, at vi har fokus på at forbedre indsatsen for nogle af vores mest sårbare patientgrupper. Samtidig er jeg glad for, at vi har aftalt, at ældre læger får bedre mulighed for at ansætte yngre læger og deles om patienterne med en anden læge. Der er flere elementer i aftalen, som giver en god faglig udvikling, hvilket samlet set gør det mere attraktivt for yngre læger at vælge almen praksis,"" siger Jørgen Skadborg.Større sammenhæng for den enkelte i det nære sundhedsvæsen
De praktiserende læger spiller en vigtig rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen, og derfor er der også aftalt en styrkelse af sammenhængen i det nære sundhedsvæsen. 

Aftalen sikrer blandt andet, at praktiserende læger og kommuner styrker samarbejdet om mennesker, der har brug for både behandling hos egen læge og hjælp fra kommunen. Det gælder fx for plejehjemsbeboere, hvor der er aftalt en fast læge, som beboerne kan vælge, og samtidig står lægen til rådighed med sundhedsfaglig rådgivning til personalet.

Det er også aftalt, at kommunale akutsygeplejersker fremover får bedre mulighed for at indhente en hurtig lægefaglig vurdering fra borgerens egen læge.


""Vi har i forhandlingerne haft stort fokus på at sikre bedre sammenhæng for de patienter, som både har brug for hjælp fra kommunen og fra den praktiserende læge og i visse tilfælde lige har været indlagt på et sygehus. Jeg glæder mig over, at vi også via overenskomsten kan understøtte bedre sammenhæng for patienter,"" siger Bo Libergren.

Aftalen er indgået med forbehold for godkendelse hos begge parter. 

Hovedelementer i aftalen:


  • Mindre ulighed i sundhed: Blandt andet ved en opsøgende indsats over for mennesker med psykisk sygdom og børn og forældre i udsatte familier samt bedre adgang til, at praktiserende læger kan tilbyde sundhedstjek for sårbare beboere på botilbud.

  • Mere sammenhæng mellem sektorerne: Gennem bedre samarbejde mellem egen læge og de kommunale akutfunktioner og ved, at ordningen med fast læge på plejehjem gøres permanent.

  • Mere nem og fleksibel adgang til almen praksis: Med indførelse af en generel adgang til videokonsultationer med egen læge og mulighed for aftalt telefonkonsultation for borgere, som ikke kan bruge video.

  • Honorarstrukturen i lægevagten ændres: Der er aftalt en mere balanceret honorering. Den visiterende læge får samme ydelse, uanset om patienter afsluttes i telefonen eller henvises til yderligere undersøgelser. Parterne vil gå i dialog om en regional modernisering af lægevagten.

  • Bedre lægedækning i udkantsområder og generelt: Ældre praktiserende læger i lægedækningstruede områder får bedre muligved for at ansætte vikar og få delepraksistilladelse, og ældre læger får generelt ret til at etablere generationsskifteaftaler og arbejde sammen med en kompagnon på ét ydernummer indtil pensionering.

  • Sikring af lægelig tilstedeværelse i praksis: Parterne har i aftalen præciseret, at det ikke er muligt at eje et ydernummer uden at have hovedbeskæftigelse med at drive og tage ansvar for egen klinik/egne klinikker.

Læs overenskomstaftale mellem RLTN og PLO i fuld tekst her


 


"