Gå til indhold

Ny PLO Analyse: Prisen på en praksis er faldet igen - men der er fremgang i Nordjylland

Nyhed PLO

De praktiserende læger i Danmark er selvstændige erhvervsdrivende, og deres praksis er derfor til salg, når lægen vil stoppe. Det tager normalt en årrække at opnå den samme indtægt i en nystartet praksis uden patienter sammenlignet med en etableret lægepraksis. Prisen for at købe en etableret praksis kaldes goodwill. Den seneste opgørelse over goodwill i almen praksis viser nu det lavest registrerede niveau i de seneste 10 år. Dog er udviklingen i Region Nordjylland for andet år i træk positiv.

"

Goodwill kan betragtes som den merværdi, en etableret praksis har i forhold til en nystartet praksis uden patienter. De praktiserende læger har kollegialt fastsat et loft for den pris, som en almen praksis kan handles til. Praktiserende læger kan derfor højest købe og sælge deres praksis til en pris beregnet som gennemsnittet af de tre sidste års omsætning + 36 pct. Det betyder, at den maksimale goodwillprocent er 136.
 
Den nyeste opgørelse viser:
 


  • Antallet af praksishandler er faldet i 2019, og ligger nu på 239 handler, hvilket svarer til niveauet for 2014-2017. 

  • Antallet af praksishandler uden goodwill (nul-handler) er faldet, men befinder sig stadig på et højt niveau. 

  • I 2019 faldt goodwillprocenten til 48,4 pct. ekskl. nul-handler. Den gennemsnitlige goodwillprocent er nu på det lavest registrerede niveau inden for de seneste 10 år. 

  • Der er stor forskel i betalt goodwill på tværs af regionerne. Goodwillprocent i Region Midtjylland er f.eks. næsten dobbelt så høj som i Region Sjælland. 

  • Udviklingen i Region Nordjylland er for andet år i træk positiv. Her er Goodwillprocenten ekskl. nul-handler steget med næsten 10 procentpoint.

Læs hele

PLO Analysen om goodwillLæs os Ugeskriftet: Det er måske nu, du skal slå til, hvis du vil købe en almen lægepraksis 


"