Gå til indhold

Ny prognose: Lægemangel bliver mindre udtalt end tidligere frygtet

Nyhed PLO

Ny PLO Analyse viser, at næsten 157.000 patienter vil være uden egen læge i 2021, og dette niveau vil blive fastholdt de næste tre år. Borgere uden egen læge vil i stedet blive lægebetjent af regions- og udbudsklinikker. Tallet er en nedskrivning i forhold til en tidligere prognose fra PLO.

"

PLO har tidligere anslået, at 300.000 patienter ville stå uden egen læge i 2023. Når den nye prognose forventer et lavere antal patienter uden egen læge, skyldes det primært, at Danmarks Statistik forventer et lavere befolkningstal end tidligere, og at der ansættes flere almenmedicinske speciallæger i almen praksis, end vi så for nogle år siden. 


Den nye prognose ændrer ikke ved, at der skal findes løsninger, som øger kapaciteten i almen praksis på kort sigt, indtil vi begynder at se effekterne af, at man er begyndt at uddanne flere speciallæger i almen medicin. Lægeforeningen fremlagde i august 2019 seks konkrete forslag,  der i løbet af et par år vil kunne skaffe, hvad der svarer til mellem 400 til 600 ekstra lægeårsværk til almen praksis – bl.a. ved at understøtte fastholdelse og rekruttering af flere almenmedicinere, ved at skabe forudsætninger for mere klinikpersonale og ved omlægning af hoveduddannelsen i almen medicin og oprettelse af et øget antal uddannelsesforløb. 


PLO opfordrer regeringen til at lade sig inspirere af disse forslag, når der skal findes løsninger på manglen på praktiserende læger på den korte bane. PLO mener derimod ikke, at ideen om tjenestepligt i almen praksis for unge læger er realistisk eller hensigtsmæssig.


I øvrigt ændrer den nye prognose ikke ved, at der frem mod 2030 bliver behov for markant flere praktiserende læger, fordi gennemsnitsalderen i befolkningen stiger, og fordi en række opgaver ventes at blive flyttet fra sygehusene til almen praksis. 


Læs hele den nye PLO Analyse her


"