Gå til indhold

Ny robust lægevagtsaftale i Nordjylland

Nyhed PLO

Regionsrådet i Nordjylland har tirsdag godkendt en ny aftale for lægevagten med PLO. Med aftalen sikres borgerne en lægevagt i en tid, hvor det er svært at rekruttere praktiserende læger. På den baggrund blev lægevagten i Brønderslev lukket ned i 2017.

"

""Vi er tilfredse med, at det er lykkedes os at blive enige med de praktiserende læger om en robust aftale for nordjyderne, for det har været vores mål fra start"", siger regionsrådsformand Ulla Astman efter den politiske beslutning. 

Samme tilfredshed spores hos de praktiserende lægers organisation:

""Lægevagtsaftalen er en højst tiltrængt modernisering, der fremtidssikrer en lægevagt i Region Nordjylland på et fagligt højt niveau. Vi arbejder i dag under en vagtaftale fra 2007, hvor vi var ca. 70 flere praktiserende læger til arbejdet, end vi er nu, og derfor måtte der ske en tilpasning"", siger formand for PLO-Nordjylland Annemette Alstrup.

Et minus ved aftalen er, at nogle borgere får længere til lægevagten fra marts i år, hvor aftalen træder i kraft, da konsultationsstederne i Farsø, Brovst og Skagen lukker. Dog vil der stadig være kørende lægevagt ud til borgere i disse byer, ligesom der er i dag. 

Der kompenseres ved, at der indføres et pilotprojekt om videokonsultation ved lægevagten i Aalborg, så nogle borgere får mulighed for at blive konsulteret over video fra eget hjem.

Samtidig har regionsrådet besluttet, at der snarest skal igangsættes en politisk drøftelse af kompenserende tiltag i Farsø, Brovst, Brønderslev og Skagen med henblik på budgetforhandlingerne for 2021. Det vil ske i Akut- og Praksisudvalget og i dialog med de berørte kommuner. 

Med den nye aftale tilbydes nordjyderne et mere ensartet tilbud, hvor der skabes bedre sammenhæng i patientforløbet. Det sker ved, at konsultationsstederne i fremtiden er placeret i forlængelse af akutmodtagelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted og ved akutmodtageafsnittet i Hobro.

Der vil stadig være lægevagt på sygehuset i Frederikshavn, da der her er mange patienter, og Læsø bevarer det nuværende tilbud i regionsklinikken. Men konsultationsstederne i Farsø, Brovst og Skagen nedlægges. 

""Jeg er ked af, at nogle borgere i fremtiden får længere til lægevagten, men vi sikrer med aftalen en mere lige adgang til videre undersøgelse på et af vores akutmodtagelser, og jeg mener også, at vi nu får et mere ensartet tilbud med nye muligheder for videokonsultation. Og så er jeg glad for, at vi bevarer lægevagten i de store byer med akutmodtagelse samt i Hobro og Frederikshavn, og at der fortsat vil være kørende lægevagt ud til borgerne i Farsø, Brovst og Skagen"", siger Ulla Astman.


Aftalen underskrives onsdag kl. 12.00 af regionsrådsformand Ulla Astman og formand for PLO-Nordjylland Annemette Alstrup. Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2020.


Se aftalen mellem Region Nordjylland og PLO-Nordjylland her.

Yderligere oplysninger – Fakta
• De fire konsultationssteder, der som følge af aftalen lukker permanent ned fra 1. marts 2020, udgør i antallet af konsultationer i dag en mindre del af regionens samlede antal konsultationer igennem lægevagtsordningen. Der var i løbet af 2019 således et spænd i konsultationer fra 909 konsultationer i Brovst til 54.565 konsultationer i Aalborg. Brønderslev har været midlertidigt lukket siden 2017, hvorfor der var 0 konsultationer her. 

• Der er fortsat i regionen en kørende lægevagtsordning, hvor der foretages sygebesøg af vagtlægen. Kriterierne for at blive visiteret til sygebesøg ændrer sig ikke med aftalen. 

• Der er også lagt vægt på Sundhedsstyrelsen anbefalinger for den akutte sundhedsindsats, hvor det anbefales at placere lægevagten ved akutsygehuse sammen med akutmodtagelserne. Dette sikrer tæt samarbejde og giver mulighed for deling af udstyr, kompetencer og ressourcer og letter videre visitation fra vagtlægen.


"