Gå til indhold

Nye tal viser dramatisk mangel på arbejdskraft: Behov for 40.000 flere sundhedspersoner i 2030

Nyhed Lægeforeningen

Der er allerede i dag stor mangel på speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassister med flere på sygehuse og i praksis. Nu viser en helt ny arbejdskraftanalyse fra Lægeforeningen, at det kun bliver værre i de kommende år. I 2030 vil der være behov for 40.000 flere, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner end i dag, hvis ikke man politisk ændrer på den opgave, der skal løses. ”Vi har kun set toppen af isbjerget,” siger foreningens formand, Camilla Rathcke.

Speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter med flere. Der er dramatisk mangel på sundhedsprofessionelle, og der er ingen udsigt til, at det går over. En helt ny arbejdskraftanalyse, som Lægeforeningen har udarbejdet, viser, at manglen på sundhedsprofessionelle de kommende år vil gå fra slem til værre.

I 2030 vil der mangle 40.000 sundhedspersoner flere, end der er i dag, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner, hvis opgaverne skal løses som i dag. Det er især det stigende antal ældre med behov for behandling, der gør, at Danmark får brug for mange flere sundhedspersoner. Allerede i 2030 forventes der at være 141.000 flere ældre over 70 år, som i varierende grad vil have behov for sundhedsydelser. En situation, der understreger behovet for både at rekruttere og fastholde medarbejdere sideløbende med en skarp prioritering af den eksisterende arbejdskraft og den arbejdsfordeling, man politisk vælger, understreger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

”Det kan ikke lade sig gøre at rekruttere sig ud af arbejdskraftsproblemerne i sundhedsvæsenet, for der er simpelthen for få at rekruttere af. Naturligvis skal man forsøge at tiltrække og fastholde sundhedspersonale, men vi er som samfund også nødt til at prioritere skarpt i, hvad de kræfter, vi har, bruges på. Kræfterne skal bruges så klogt som muligt,” siger hun.

”Allerede i dag er der stor mangel på sundhedsprofessionelle, men analysen skærer ud i pap, at vi kun har set toppen af isbjerget. Det er en situation, der kalder på handling på flere fronter fra regeringen og en række andre aktører, heriblandt os læger. Hvis vi i Danmark skal afbøde situationen, kræver det et enormt fokus på at skære sundhedsvæsenets tilbud til, så vi prioriterer de mest syge patienter. Samtidig skal vi sørge for at uddanne nok af de rigtige sundhedsprofessionelle, nedbringe overbehandling, automatisere opgaver og forebygge indlæggelser,” siger Camilla Rathcke.

Lægeforeningens formand peger på, at manglen på sundhedsprofessionelle bør spille en hovedrolle i strukturkommissionens arbejde.

”I en tid med mangel på sundhedsprofessionelle er det vigtigere end nogensinde med en opgavefordeling, der bruger de samlede ressourcer bedst muligt,” siger hun.

Samtidig understreger Camilla Rathcke., at regeringen, Folketinget og andre politiske niveauer sideløbende skal forventningsafstemme med borgerne.

”Vores folkevalgte politikere skal tydeligt og åbent forklare, at mange af de tilbud, der er i sundhedsvæsenet i dag, vil blive tilpasset og målrettet de mennesker, der har størst behov. For der er ganske enkelt ikke sundhedsprofessionelle nok til, at opgaverne løses på samme måde som i dag,” siger Lægeforeningens formand.