Gå til indhold

Nyt medlem i Lægeforeningen Sjællands bestyrelse

Nyhed Lægeforeningen Sjælland

Eva Hvolbæk er valgt ind i Lægeforeningen Sjællands bestyrelse, hvor hun afløser Morten Lysdahl.
Eva er foruden bestyrelsesmedlem også nyvalgt til PLO-Sjællands bestyrelse.

Til daglig er Eva praktiserende læge i Lægehuset Smidstrupvej i Skælskør.

Anne Lisbeth Hoffmann indtræder som observatør i Lægeforeningen Sjællands bestyrelse.

Anne er valgt som næstformand i ROR Sjælland. Til daglig er Anne specialeansvarlig overlæge/pædiater på Børne- og Ungeafdelingen, Region Sjælland.

Jeg ser frem til at byde Eva og Anne velkommen i Lægeforeningen Sjællands bestyrelse.

Johan Ludvig Reventlow
Formand for Lægeforeningen Sjælland