Gå til indhold

Nyt prioriteringsråd skal kickstarte debat om nødvendige prioriteringer i sundhedssektoren

Nyhed Lægeforeningen

I dag lanceres et nyt samfundspartnerskab, Sundhedssektorens Prioriteringsråd, det er blevet til på initiativ fra Lægeforeningen. Partnerskabet skal tage hul på de svære, men nødvendige diskussioner om, hvordan vi bruger arbejdskraften bedre i sundhedssektoren. ”Der er i høj grad brug for at kickstarte debatten om prioritering, hvis vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet. Derfor tager vi nu skridt til at lancere Sundhedssektorens Prioriteringsråd,” udtaler Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

I dag lancerer Lægeforeningen Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Rådet er sammensat af repræsentanter for patienter, erhvervsliv, fagbevægelsen og NGO’er m.fl. og har til opgave i løbet af 2023 at drøfte forskellige veje til at prioritere og sikre en mere effektiv brug af arbejdskraften i sundhedssektoren.

For at modvirke de voksende ventelister og ikke mindst tage hånd om det stigende antal patienter, som får brug for hjælp i de kommende årtier, bliver det nødvendigt at bruge ressourcerne så effektivt som muligt.

”Det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, har gjort det klart, at der er brug for, at læger, og i høj grad også andre samfundsaktører, kickstarter en debat om prioriteringer for at fremtidssikre sundhedssektoren. Det er politikerne, som har det endelige ansvar for, at sundhedsvæsenet fungerer. Men der er brug for flere forskellige perspektiver, hvis vi skal tage hul på en forventningsafstemning med befolkningen om, hvad vi skal bruge den tilgængelige arbejdskraft på i sundhedsvæsenet. Fra Sundhedssektorens Prioriteringsråd tilbyder vi netop de perspektiver fra en bred skare af repræsentanter, og jeg har en klar forventning om, at politikerne vil lytte til rådets anbefalinger,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som vil få Camilla Noelle Rathcke som formand, skal i løbet af næste år komme med oplæg til inspiration og debat samt udvikle ideer til et samlet sæt anbefalinger. Særligt bredden i partnerskabet er afgørende for rådets arbejde.

”Jeg er glad og stolt over den store opbakning, der er fra en meget bred kreds af samfundsaktører, til Lægeforeningens ide om at skabe Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Det vidner om, at der på tværs af samfundet er et ønske om en velfungerende sundhedssektor. Vi tager handsken op, og forhåbentlig følger politikerne efter,” uddyber Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Det er planlagt, at rådet skal mødes fire gange i løbet af 2023, første gang den 11. januar 2023. På rådets første møde vil medlemmerne afklare, hvilke emner og temaer, som rådet skal arbejde med.

For yderligere kommentarer kontakt Lægeforeningens presseafdeling: Presserådgiver Lisbet Vestergaard Marek, tlf.: 26662134 - mail: lvm@dadl.dk

Sundhedssektorens Prioriteringsråd består af:

Camilla Noelle Rathcke, formand, Lægeforeningen, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner, Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør Pension & Erhvervssikring, ATP, Ida Donkin, bestyrelsesmedlem, Lægevidenskabelige Selskaber, Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Jakob Kjellberg, professor, VIVE, Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet, Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv, Klaus Klausen, formand, Etisk Udvalg Lægeforeningen, Klaus Lunding, formand, Danske Patienter, Kristian Vendelbo, administrerende direktør, KL, Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd, Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F, Lone Frank, videnskabsjournalist og forfatter, Martin Kiil, Martin Kiil, administrerende Direktør for Norden og Danmark, Coloplast, Michael Dall, formand, Behandlingsrådet, Michael Teit Nielsen, vicedirektør, Ældre Sagen, Mona Striib, forbundsformand, FOA.

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet er inviteret som observatører.