Gå til indhold

Nyt udspil vil inkludere praksissektoren i hjælpen til børn og unge med psykisk sygdom

Nyhed PLO FAPS

Lægeorganisationerne FAPS, PLO og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab er blevet enige om syv forslag, som kan være med til at afhjælpe den kritiske situation i psykiatrien, hvor alt for mange børn og unge venter på behandling. Med udspillet peger organisationerne på mulighederne for, at praksissektoren kan indgå i en fremtidig, revideret psykiatriplan, der skal afhjælpe presset på psykiatrien i regionerne.

- De praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri bør få nogle flere kolleger flere steder i landet, der kan gøre det muligt at etablere et stærkt og nært praksistilbud til de mange børn og unge, som har psykiske lidelser, indleder Nina Tejs Jørring, der er forperson for Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab (BUP-DK) og arbejder som overlæge i børne- og ungdomspsykiatrien.

Udspillet har fokus på at sikre fleksibilitet og let adgang til kvalificeret hjælp, uanset hvor forældrene til børn og unge henvender sig først - om det er kommunen eller hos egen læge. Det kræver, at kommunerne og egen læge kan arbejde tættere sammen, fortæller Mireille Lacroix, der er næstformand i Praktiserende Lægers Organisation (PLO):

- Jeg håber på familiernes vegne på en fremtid, hvor forældrene ikke skal agere mellemled mellem deres egen læge og kommunen. Derfor anbefaler vi, at der skal etableres kontakt mellem kommunens PPR og egen læge. 

Lægeorganisationerne anbefaler også, at der på længere sigt indføres formaliserede møder mellem børne- og ungdomspsykiatere – praktiserende såvel som ansatte - og kommunernes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 
- Dette samarbejde kan styrke kompetencerne hos PPR f.eks. om henvisning til børne- og ungdomspsykiater, diagnoseforståelse og medicinsk behandling, og det kan give familierne en hurtigere adgang til hjælp og værktøjer. Men det kræver, at der er markant flere praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri end i dag, siger Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand for Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs udspillet her:
En styrket indsats for børn og unge med psykisk lidelse i det nære sundhedsvæsen (pdf)