Gå til indhold

Øget aktivitet hos de praktiserende læger i 2020

Nyhed PLO

Coronapandemien har betydet større travlhed mange steder i sundhedsvæsenet – også hos de praktiserende læger, hvor antallet af ydelser steg med 3,8 procent fra 2019 til 2020. Halvdelen af stigningen kan forklares rent regnskabsteknisk, men derudover førte pandemien også til øget aktivitet i almen praksis. Det fremgår af en ny PLO Analyse.

"

Det fremgår af analysen, at ved nedlukningen af samfundet i marts 2020 faldt aktiviteten i almen praksis i første fase drastisk. Men hurtig omstilling til nye muligheder for tilgængelighed (video og telefon) sikrede den fortsatte adgang til egen læge. 


Opgaven med at vaccinere danskere bidrog til, at aktiviteten hos de praktiserende læger samlet set steg: Rekordmange blev vaccineret mod influenza i almen praksis i 2020, og der indførtes gratis vaccination mod pneumokok for udvalgte grupper. I slutningen af året udførte praktiserende læger mange af de allerførste vaccinationer mod COVID-19.


Analysen viser dog også, at aktiviteten i almen praksis steg mindre end i det øvrige sundhedsvæsen: Almen praksis’ andel af de samlede sundhedsudgifter faldt i 2020, fra 8,3 pct. i 2019 til 8,1 pct. i 2020.


Se ny PLO Analyse: Øget aktivitet i almen praksis i 2020.


"