Gå til indhold

Økonomiaftale: Positivt, at regering og regioner vil uddanne flere speciallæger

Nyhed Lægeforeningen

Den nye økonomiaftale mellem regeringen og regionerne lægger op til, at der nu skal uddannes flere speciallæger, og det vækker glæde hos Lægeforeningen.

’Manglen på arbejdskraft – herunder speciallæger – er sundhedsvæsenets største problem, og derfor er det meget positivt, at regeringen og regionerne nu vil sikre at flere læger også kan blive speciallæger i de kommende år, og desuden vil analysere det fremtidige behov. At sikre flere speciallæger  er en forudsætning for, at sundhedsvæsenet i de kommende år kan give et stigende antal patienter behandling af den nødvendige kvalitet, og det har længe været et stort ønske hos os, at der oprettes flere forløb, hvor læger efter universitetet videreuddanner sig til speciallæger, siger lægernes formand, Camilla Rathcke.

Den nye aftale afsætter 1,35 mia. kr.  drift. Regeringen har samtidig peget på, at den nye sundhedspakke, som blev præsenteret tidligere på ugen, samt akutpakken og psykiatrihandlingsplanen betyder flere penge til sundhed.

’Det giver mening at se på beløbene samlet. Men vi er også i en virkelighed med ventelister, inflation og store udgifter til medicin – og udsigt til stadig flere patienter. Så der er brug for hver en krone, og for en åben prioritering af, hvordan ressourcerne – herunder lægers og andre sundhedsprofessionelles arbejdskraft  - bruges bedst. Sundhedsvæsnet står stadig over for store udfordringer, når det gælder ressourcer, og derfor er det også fornuftigt, at den nye aftale understøtter, at behandlinger skal foregå dér, hvor udgifterne er mindst, naturligvis uden at gå på kompromis med kvaliteten. Den store øvelse i de kommende år bliver at styrke kapacitet og kompetencer i det primære sundhedsvæsen, så flere patienter kan behandles dér, og så sygehusene kan koncentrere kræfterne om de patienter, hvor sygehusbehandling er afgørende’, siger Camilla Rathcke.

I den nye aftale er afsat lidt flere såkaldte øvrige anlægs-midler end sidste år til at rette op på, at der mange steder i det regionale sundhedsvæsen er bygninger i dårlig forfatning, gammelt apparatur og it, der ikke fungerer.

’Det er et nøk i den rigtige retning, men det dækker langt fra behovet, og det kan få alvorlig konsekvenser. Hvis ikke der afsættes tilstrækkeligt med midler til anlæg, herunder også apparatur, kan det få konsekvenser for produktiviteten og dermed længere ventelister og faldende kvalitet i behandlingen, som det kan blive endnu dyrere at rette op på,’ siger Camilla Rathcke.