Gå til indhold

Økonomiaftalen varsler fortsat voldsom travlhed på sygehusene

Nyhed Yngre Læger

En stram økonomiaftale, der knap nok dækker den demografiske udvikling, vil videreføre den kritiske tilstand på sygehusene og slet ikke skabe ny udvikling til et trængt sygehusvæsen. Og aftalen imødegår ikke den største udfordring, sundhedsvæsenet har, nemlig manglen på personale. Det er stærkt bekymrende, siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

”Selvom aftaleparterne siger, at aftalen vil dække udgifterne til det demografiske pres med flere ældre og kronisk syge så betyder det i bedste fald, at vil blot vil kunne fortsætte som nu, og det er slet ikke opløftende. Sundhedsvæsenet skal løbende kunne tilbyde ny og bedre behandling, og det rækker økonomiaftalen ikke til. Aftalen imødekommer slet ikke den store mangel på personale, som ellers er sundhedsvæsenets allerstørste udfordring i hverdagen,” siger Yngre Lægers formand, Helga Schultz.

Hun peger på, at hverdagen i sundhedsvæsenet i dag er præget af for lange ventelister, aflysninger pga. personalemangel og et alt for højt arbejdspres for de ansatte. Det vil økonomiaftalen for det kommende år ikke ændre på.

”Vi oplever hver eneste dag, at der er opgaver, der ikke kan løses, som bliver aflyst eller ikke løst så godt, som man kunne ønske det, fordi der mangler læger, sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsenet. Derfor er en så smal ramme, som aftalen giver, ikke godt nok. Udover ny behandling, medicin, it og teknologi, skal der også investeres i uddannelse og arbejdsmiljø, fordi det er udgangspunktet for rekruttering og fastholdelse, og fordi det er hele fundamentet for at sikre god behandling også i fremtiden” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Vi står i en situation, hvor vi har svært ved at se, hvordan vi skal komme i bund med puklerne fra corona med store gener for patienterne til følge. Vi risikerer nye udfordringer med corona i det kommende efterår og vinter, og så bliver vi dagligt presset af, at behandlings- og udredningsgarantien er sat i kraft uden den differentiering, vi har bedt om, så vi kan prioritere efter at behandle de sygeste patienter først. Disse udfordringer burde økonomiaftalen også adressere,” siger Helga Schultz.

Da pengene til at dække det demografiske pres ikke er øremærket til ekstra personale, frygter Yngre Læger, at det endnu engang bliver de ansatte, der kommer til at holde for, når økonomien ikke rækker til det hele.

”Vi ved, at travlhed og arbejdsmiljø har direkte indflydelse på behandlingskvaliteten, så derfor er det en hel forkert prioritering ikke at sikre, at økonomiaftalen giver mulighed for, at travlheden i sundhedsvæsenet bliver mindre og at arbejdsmiljøet bliver forbedret. Økonomiaftalen vil ikke gøre hverdagen på hospitalerne mindre presset. Der skal prioriteres, for pengene rækker ikke til det hele. Det må regeringen og folketinget tage alvorligt,” siger Helga Schultz.