Gå til indhold

OK24: AC forhandler lønrammen - Målet er at sikre reallønnen

Nyhed Overlægeforeningen Yngre Læger

Akademikerne (AC), som Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS er en del af, vil ved dette års overenskomstforhandlinger selv forhandle med arbejdsgiverne om lønrammen. Målet er at sikre reallønnen for alle offentligt ansatte akademikere, blandt andet lægerne. Akademikerne og de øvrige forbund i Forhandlingsfællesskabet vil dermed ikke stille med fælles lønkrav ved denne overenskomstforhandling.

Overenskomstforhandlingerne for de 800.000 ansatte i stat, regioner og kommuner nærmer sig. ACs mål med forhandlingerne er at sikre, at reallønnen genoprettes efter en periode, hvor inflationen har ramt alle hårdt. Det sikres bedst med ens procentvise lønstigninger til alle, vurderer AC.

Andre organisationerne i Forhandlingsfællesskabet, fx FOA, DSR og BUPL, har ønsket at bruge lønmidler til andet end generelle lønstigninger til alle ved blandt andet at trække en stor pulje af de samlede midler ud til skævdeling til fordel for nogle grupper.

Denne skævdeling vil gøre det umuligt at indhente reallønstabet for de akademiske grupper, som ud over lægerne også består af blandt andet gymnasielærerne, psykologerne, ingeniører og jurister. AC og de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet går derfor denne gang til overenskomstforhandlingerne med hvert sit lønkrav til arbejdsgiverne. ACs lønkrav baseres på procentvise stigninger til alle akademikere, som er det, der normalt aftales ved de offentlige overenskomstforhandlinger.

Både Yngre Læger og Overlægeforeningen/FAS har været med til at træffe ACs beslutning om at stille med eget lønkrav til arbejdsgiverne.

”Det er vigtigt, at OK24 sikrer genopretning af reallønnen for de offentligt ansatte akademikere, så lønnen i den offentlige sektor ikke bliver udhulet. Vi har brug for dygtige og veluddannede læger i det offentlige sundhedsvæsen, og der er også brug for andre kompetente akademikergrupper til at løfte den offentlige sektor. Derfor er det vigtigt, at vilkårene i den offentlige sektor ikke bliver udhulet,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Den samme melding kommer fra Overlægeforeningen og FAS:

”Vi kan ikke sikre vores medlemmers realløn, hvis vi på forhånd trækker en del af midlerne ud af den samlede pulje og øremærker dem til bestemte faggrupper. Hvis vi skal sikre reallønnen for lægerne, skal vi derfor holde fast i de procentvise lønstigninger til alle. Vi ønsker at fastholde en fair lønudvikling, som sikrer alle offentligt ansatte en lønudvikling, der følger udviklingen i den private sektor,” siger formand for FAS og Overlægeforeningen, Susanne Wammen.

Begge understreger, at AC ikke har meldt sig ud af Forhandlingsfællesskabet, og at AC og de øvrige organisationer i Forhandlingsfællesskabet vil samarbejde på en række andre områder.

På det statslige område forhandles der som normalt via CFU. Det er ofte i staten, at den første centrale aftale indgås, og som dermed sætter rammen for hele det offentlige arbejdsmarked.