Gå til indhold

Om sløring af lydfiler: Læger fortjener ikke at blive offentligt udskammet

Nyhed PLO

21 Søndag på DR har 16. maj bragt et indslag om, at lægevagten i Region Syddanmark siden 2014 har sløret stemmerne på lydfiler, der udleveres til patienter og pårørende. Indtil marts måned i år blev stemmerne også sløret, når lydfiler blev udleveret til Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager, men det er lægevagten stoppet med, efter at regionen har bedt om det.

Af indslaget fremgik det, at Patienterstatningen – som behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet – vil genoptage behandlingen af alle afsluttede sager, hvori der indgår en sløret lydfil. 


PLO-Syddanmark stiller sig uforstående over for dette. Sløringen af lydfilerne har ikke ændret ved, at man klart og tydeligt har kunnet høre, hvad der bliver sagt på optagelserne. Ligeledes har Patienterstatningen og andre relevante parter haft fuld adgang til alle journalnotater og øvrigt materiale, der normalt indgår i behandling af en klagesag eller en sag om erstatning til en patient.


Baggrunden for sagen 
I 2014 var der massiv omtale i medierne af en konkret sag fra lægevagten i Region Syddanmark. I den forbindelse blev en lydoptagelse af en samtale mellem en vagtlæge og en patient ved flere lejligheder afspillet på både radio og tv. Dette var stærkt belastende for den pågældende vagtlæge, hvis stemme tydeligt kunne genkendes af hans venner, familie, kolleger og patienter.


Forløbet vakte stor harme blandt praktiserende læger og vagtlæger i Region Syddanmark, og ca. 40 læger trak sig i den forbindelse fra vagtarbejdet i regionen. Der var i PLO-Syddanmark – der på vegne af regionen organiserer lægevagten – bekymring for, om man fremadrettet ville kunne bemande lægevagten.


Set i det lys besluttede PLO-Syddanmark, at lydfiler med optagelser fra samtaler i lægevagten fremover skulle sløres, når de blev udleveret til patienter og pårørende, der søgte aktindsigt, og til Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager til brug for deres sagsbehandling.


”Vi har sløret lydfilerne, fordi vi ikke ønsker, at vagtlægers stemmer skal kunne genkendes, hvis optagelserne afspilles i radio eller tv eller på nettet,” forklarer formanden for PLO-Syddanmark, Birgitte Ries Møller. 


PLO-Syddanmark understreger, at lægevagten i Region Syddanmark med sløringen af lydfiler i lægevagten ikke har overtrådt nogen bestemmelse i lovgivningen, i overenskomst om almen praksis eller i vagtaftalen mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark. Alle lydoptagelser er blevet udleveret til erstatnings- og klagemyndighederne og til patienter, der har krav på aktindsigt. 


Man kan sagtens høre, hvad der bliver sagt på optagelserne. Og Region Syddanmark har siden 2014 været orienteret om, at PLO-Syddanmark forvrængede lydfilerne. Først for få måneder siden gjorde regionen indsigelser. Patienterstatningen og Styrelsen for Patientklager har sagsbehandlet alle sager siden 2014 med slørede lydoptagelser. Først for få måneder siden har de peget på, at det er et problem. 


PLO-Syddanmark appellerer til, at der i diskussionen tages hensyn til lægers retssikkerhed:


”Når vi går på arbejde som vagtlæger, er vores ønske at hjælpe patienter, der har akut opstået sygdom. Vores arbejde består i at finde de alvorligt syge blandt mange, der henvender sig, og hjælpe alle det rigtige sted hen. Det lykkes heldigvis rigtigt godt i lægevagten, der er bemandet med fagligt kompetente kolleger, og hvor antallet af klager er meget lavt”.


”Vagtlæger kan som alle andre læger begå fejl. Og patienter kan klage og søge om erstatning, ligesom de kan, når der sker fejl andre steder i sundhedsvæsenet. Sådan skal det naturligvis være”.


”Jeg vil på mine kollegers vegne insistere på, at det skal være trygt for den enkelte vagtlæge at gå på arbejde, for ellers kan vi ikke drive lægevagten. Det er utroligt tæt på personligt, og næsten intimt, at blive udstillet med en lydfil i medierne, og det koster for den enkelte, men også for den enkeltes familie. Det er ikke et retssamfund anno 2021 værdigt,” siger Birgitte Ries Møller.