Gå til indhold

Pæne lønstigninger til læger i forlig med regionerne

Nyhed Yngre Læger

I nat blev der indgået overenskomstforlig mellem AC og Regioners Lønnings- og Takstnævn, som lander på den samme økonomiske ramme på 8,8 procent, som også er aftalt på de øvrige overenskomstområder. Det sikrer læger og andre akademikere i regionerne lønstigninger på 6,53 procent i overenskomstperioden. Samtidig er Yngre Læger nået i mål med en overenskomstaftale, der bl.a. sikrer højere ulempetillæg, højere pension, seniorbonus og nye muligheder for speciallæger.

”Vores primære mål har været at opnå generelle lønforhøjelser, der sikrer, at vi kommer i nærheden af en genopretning af reallønnen efter flere år med høj inflation. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi er landet på en samlet lønramme på 8,8 procent, og at vores medlemmer allerede i år vil få en betydelig lønstigning på 5,76 procent,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.

Blandt de andre elementer i det samlede AC-forlig, som også gælder lægerne, er forbedrede barselsvilkår og en mulighed for opsparing af frihed, hvor man sparer op via fx afspadsering og den 6. ferieuge og derved optjener til yderligere fleksibilitet.

Foto af Yngre Lægers forhandlingsdelegation med underskrevet OK24 aftale.
Yngre Lægers forhandlingsdelegation med det underskrevne forlig på det regionale område. Fra venstre: Wendy Sophie Schou, Helga Schultz og Søren Helsø

AC-forliget indeholder også et målrettet løft af børne- og ungdomspsykiatrien, hvor blandt andet speciallæger fremadrettet vil få et særskilt tillæg på 9000 kr.

”Overordnet set er jeg rigtig glad for forligene. Både i forhold til løn og ekstra fleksibilitet. Og så glæder det mig, at speciallægerne i Børne- og Ungdomspsykiatrien kan se frem til et særskilt tillæg, for her er hverdagen så presset, at mange overvejer at søge væk. Et særskilt tillæg var den mulighed vi havde for at hjælpe ved en overenskomstforhandling.” siger Helga Schultz.

Pensionsstigning og højere ulempetillæg

Yngre Lægers forlig med Danske Regioner betyder, at alle speciallæger fremover får ret til en seniorbonus, når de fylder 62 år; 1,6 procent for ikke vagtbærende læger og 3,2 procent for vagtbærende læger. 
Med aftalen følger også en pensionsforhøjelse, så alle når op på en pension på 19,36 procent. Uddannelseslæger vil dermed nå op på samme pension som speciallæger, hvilket giver dem en stigning på mere end 2 procent. 

Og endelig stiger ulempetillægget i den nye overenskomst med 10 kr. for uddannelseslæger og 100 kr. for speciallæger.

Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at sikre mærkbare forbedringer for alle de læger, der går i vagt. Det har været vigtigt for os at få anerkendt den belastning, det er at have natarbejde og i det hele taget den belastning, det er at arbejde på skæve tidspunkter

Samlet set er det forbedringer, der vil mærkes helt konkret, mener Yngre Lægers forperson:

”Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at sikre mærkbare forbedringer for alle de læger, der går i vagt. Det har været vigtigt for os at få anerkendt den belastning, det er at have natarbejde og i det hele taget den belastning, det er at arbejde på skæve tidspunkter.”

Nye muligheder for speciallæger

Den nuværende stilling som afdelingslæge, som vi kender den i dag, bliver bevaret med den nye overenskomst. Men fremadrettet vil stillingsbetegnelsen være ”speciallæge”. Samtidig åbner den nye overenskomst op for, at man kan lave frivillige aftaler om at tilpasse stillingens arbejdstid til egne behov og opgaver.

”For mig har det været meget vigtigt at sikre, at speciallægestillingen fortsat vil bestå, som den stilling, vi kender i dag. Det er vigtigt, at alle stillinger skal slås op som stillinger på 37 timer med betaling for overarbejde,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Den nye overenskomst giver nu mulighed for, at man som speciallæge kan aftale en fast højere arbejdstid (plustid), eller aftale, at stillingen bliver omfattet af merarbejdsreglerne mod et tillæg på 25.000 kr. om året. Det afgørende er her, at begge dele er en frivillig mulighed, som man selv vælger efter dialog med ledelsen på afdelingen.” 

Med den nye overenskomstaftale bidrager Yngre Læger også til at løse nogle af de udfordringer, der er med lægedækning, da aftalen åbner op for, at man som læge kan arbejde på tværs af regionsgrænserne.

”Det væsentligste for mig har været, at vi får snor i de forandringer, som allerede sker når læger arbejder på tværs af regiongrænserne. Det skal ske på en ordentlig og reguleret måde. Derfor er jeg glad for, at vores medlemmer fortsat kan regne transporttid mellem arbejdssteder ind i arbejdstiden,” siger Helga Schultz.
Alt i alt vurderer hun, at både ACs aftale og Yngre Lægers eget forlig med regionerne er virkelig gode aftaler.

”Vi har opnået mærkbare og reelle lønstigninger, store pensionsstigninger, en ny seniorbonus og øget fleksibilitet, som vi ved, at rigtig mange læger efterlyser. Og samtidig har vi sikret, at speciallæger fortsat kan arbejde på de vilkår, vi kender i dag men samtidig med nye og flere muligheder, hvis man selv ønsker det,” slutter Helga Schultz.