Gå til indhold

Patienter og læger i fælles opråb: Gå til læge hvis du har symptomer på sygdom

Nyhed PLO

Det er ikke samfundssind at gå for længe med symptomer på alvorlig sygdom, fordi man ikke vil belaste sundhedsvæsenet, lyder det fra Danske Patienter og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i fælles opråb.

"

Avisoverskrifter med aflyste operationer. Opråb på sociale medier fra udmattet sundhedspersonale. TV-indslag om nye restriktioner. Overalt bliver danskerne præsenteret for historier om, at sundhedsvæsenet er presset på grund af stigende antal corona-patienter. 


Selv om der er øget pres på sundhedsvæsenet, så har både de praktiserende læger og hospitalerne afsat de nødvendige ressourcer til at sikre, at patienterne kan blive udredt for andet end corona – og det er en vigtig besked at kommunikere ud til danskerne, mener Danske Patienter og PLO.


Manglende udredning kan give efterslæb
For det kan få store konsekvenser på længere sigt, hvis folk med symptomer, som potentielt kan være tegn på en alvorlig og behandlingskrævende sygdom, undlader at opsøge deres læge i tide, fordi de ikke vil lægge yderligere pres på systemet.


”Det er et misforstået hensyn, at man holder sig væk. Hvis man bliver udredt for sent, risikerer man, at sygdommen forværres og i sidste ende bliver mere behandlings- og ressourcekrævende. Det er alvorligt for patienten og det giver sundhedsvæsenet et stort efterslæb i den anden ende”, siger Danske Patienters formand, Klaus Lunding.

Under den første coronabølge i foråret resulterede nedlukningen i, at antallet af kontakter til almen praksis faldt markant og færre patienter blev udredt for en række sygdomme – for eksempel faldt diagnosticering af kræft med 30 procent.


Sundhedsvæsenet er fortsat åbent
Danske Patienter og PLO frygter, at historien vil gentage sig, fordi der i øjeblikket er enormt fokus på nedlukning og aflysninger. Sammen opfordrer de derfor myndighederne til at intensivere informationsindsatsen til borgerne om, at de med god samvittighed bør opsøge lægehjælp – præcis som de ville gøre, hvis der ikke var corona.


I almen praksis er man som sædvanligt klar til at hjælpe patienterne – også selv om samfundet i øvrigt er lukket ned. 


”Og er man bekymret for at blive smittet med corona i venteværelset, så er der alternative måder at holde konsultation på – fx over video eller telefon. Det må ikke være smitterisikoen, der gør, at man går for længe med symptomer på noget, som potentielt kan være langt mere alvorligt”, siger formand for PLO, Jørgen Skadborg.

Han understreger, at har man symptomer på COVID-19, skal man ringe og få en henvisning til en test, inden man kan blive set hos lægen, så man ikke bringer smitte ind i venteværelset. Derimod skal man ikke henvende sig til egen læge, hvis man er rask og gerne vil testes. Så skal man blot bestille tid via coronaprover.dk
 


"