Gå til indhold

PLO åben for ændret aflønning af vagtlæger

Nyhed PLO

Debat: Det er er op til det politiske flertal i regionsrådet i Midtjylland, om man ønsker lægevagten drevet af de praktiserende læger videreført, eller om man vil indføre en 1813-ordning, med ansatte sygeplejersker i front. Det skriver formand for PLO Jørgen Skadborg i en replik i Århus Stiftstidende i dag. 

Af Jørgen Skadborg, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)


Aarhus Stiftstidendes chefredaktør Jan Schouby kritiserer på lederplads, at vagtlæger er aflønnet efter akkord. Han mener, Region Midtjylland bør kopiere Hovedstadens akutordning 1813, hvor man i stedet for en lægevagt har sygeplejersker på fast løn til at tage telefonen, når folk bliver akut syge.


Det er er op til det politiske flertal i regionsrådet i Midtjylland, om man ønsker lægevagten drevet af de praktiserende læger videreført, eller om man vil indføre en 1813-ordning, med ansatte sygeplejersker i front. Det er derfor helt urimeligt at skyde på PLO og de midtjyske praktiserende læger. De løser bare en opgave, de er blevet pålagt af regionen.

PLO ser positivt på, at vi justerer vores aftale med regionerne, så vi får mindre udsving i, hvor meget man tjener som vagtlæge. Det lyder voldsomt, at enkelte vagtlæger har tjent over 35.000 kroner på en enkelt dag. Men det hører med til historien, at der er flere vagter, hvor vagtlæger efter otte timers arbejde tjener 0 kroner.


Begge dele er urimeligt, så lad os lave et system, hvor vi mindsker forskellen mellem top og bund. Det er PLO faktisk allerede i dialog med Danske Regioner om, og det håber jeg, vi kan nå til enighed om som led i en generel modernisering af strukturen i vores lægevagt.Ovenstående indlæg blev bragt i Århus Stiftstidende den 14. juni 2021