Gå til indhold

PLO aflyser mødeaktiviteter og kurser for praktiserende læger

Nyhed PLO

PLO’s bestyrelse har besluttet, at alle kurser afholdt af PLO-Efteruddannelse for praktiserende læger og deres personale nu bliver aflyst, foreløbig frem til påske. Det sker som reaktion på udbredelsen af coronavirus i Danmark. 

PLO’s bestyrelse opfordrer herudover til, at alle møder mellem praktiserende læger i regionalt og kommunalt regi i den kommende tid aflyses eller gennemføres pr. video.


Dette gælder blandt andet møder i de såkaldte kvalitetsklynger og i den gruppebaserede efteruddannelse (DGE).


PLO har desuden indledt dialog med Danske Regioner om teknisk og aftalemæssigt at skabe en midlertidig mulighed for videokonsultationer i almen praksis.


Dels for at få færre patienter ind til fysisk konsultation, dels for at karantæneramte læger stadig kan se patienter i et vist omfang.


En sådan aftale er allerede lokalt på plads mellem Region Syddanmark og PLO-Syddanmark.


Når en tilsvarende aftale måtte være indgået på landsplan med Danske Regioner, vil vi naturligvis informere nærmere om den.