Gå til indhold

PLO Analyse: Godt grundlag for fremtidens almen praksis

Nyhed PLO

Der uddannes flere almenmedicinerne end nogensinde før.

I 2023 startede 280 læger på speciallægeuddannelsen i almen medicin. Og 459 er startet på introduktionsstilling i almen medicin i 2023. Begge dele er det næsthøjeste antal nogensinde. 

I alt er 1.220 læger i gang med et hoveduddannelsesforløb i almen medicin – det er det højeste antal nogensinde. 

Det fremgår af en ny PLO Analyse.
 
Det var med virkning fra 2019, at antallet af pladser på almen medicin blev opprioriteret. Dermed er det her i 2024, at den første store årgang speciallæger i almen medicin bliver udklækket, og vi begynder at se effekten af, at skiftende regeringer siden 2018 har haft fokus på at uddanne flere almenmedicinere.
 
Det store antal speciallæger i almen medicin, der i de kommende år kommer ud, giver mulighed for at øge antallet af praktiserende læger med ca. 80 om året, har PLO beregnet.

Det fremgår derudover af analysen, at andelen af besatte stillinger inden for speciallægeuddannelsen i almen medicin er stabil. 80 pct. af hoveduddannelsesstillingerne blev besat i 2023, hvilket svarer til gennemsnittet for de seneste ti år. I samme periode er antallet af udbudte stillinger steget fra 250 til 350.

Analysen viser, at i Region Midtjylland og Region Hovedstaden blev samtlige hoveduddannelsesstillinger i almen medicin besat. I Region Sjælland er der sket næsten en fordobling i antallet af besatte hoveduddannelsesstillinger i forhold til 2022. Også i Region Nordjylland er besættelsesgraden steget, mens den i Region Syddanmark er faldet en anelse.

Flere speciallæger i almen medicin er en forudsætning for, at vi kan løse problemerne med lægedækningen og sikre fast læge til alle, men det er efter PLO’s opfattelse ikke tilstrækkeligt.

Der skal også gøres en indsats for, at det bliver mere attraktivt at slå sig ned som læge de steder, hvor problemerne er størst; fx ved at give mulighed for lavere patientantal de steder i landet, hvor der bor flest syge og ældre borgere, der hyppigt har brug for at gå til lægen. 

Se analysen 'Udvikling I Uddannelsesstillinger I Almen Medicin'

Se også PLO's kampagne 'Bliv Almenmediciner - tæt på mennesket'