Gå til indhold

PLO Analyse: Goodwill i almen praksis

Nyhed PLO

Antallet af handler med lægepraksis er faldet i 2021, hvor der i alt blev foretaget 228 handler. Det er det laveste antal handler siden 2014. Den gennemsnitlige goodwillprocent – den pris, nye læger betaler for at overtage en praksis' patientgrundlag - har siden 2019 ligget stabilt omkring de 50 pct., efter den ellers har været faldende fra 2012 og frem til 2019.

"

Det er nogle af resultaterne, der fremgår af PLO’s netop offentliggjorte goodwill-analyse for 2021.

Her kan man også læse, at der siden 2012 er sket en stigning i andelen af handler med kompagniskabspraksis, mens der ses et tilsvarende fald i handler med delepraksis. Andelen af handler med solopraksis er svagt faldende hen over perioden.


Andelen af praksishandler uden goodwill (nul-handler) er steget fra at udgøre 14 pct. i 2012 til at tegne sig for 21 pct. af alle handler i 2021. Men andelen af praksis, der lukkes uden en handel, ligger på den laveste andel de seneste 10 år.


Det er Region Midtjylland, der har den klart højeste gennemsnitlige goodwillprocent, nemlig 68,4, mens goodwill-procenten er lavest i Region Sjælland, nemlig 42,5 pct. For andet år i træk er den gennemsnitlige goodwillprocent i Region Nordjylland steget.


Læs hele PLO’s goodwill-analyse for 2021 her.


 


"