Gå til indhold

PLO-Hovedstaden, 29 kommuner og regionen har indgået aftale om udvidet behandlingsansvar for færdigbehandlede patienter

Nyhed PLO

​Region Hovedstaden vil fremover tage et større ansvar for at forbedre overgangene for de mest sårbare patienter. Det giver tryghed for patienterne, at behandlingsansvaret er entydigt placeret, og at hospitalet beholder ansvaret, mener PLO-Hovedstaden.

"

En ældre mand er blevet opereret og har fået ny hofte. Manden udskrives til midlertidig plads i kommunen. Han har flere forskellige sygdomme og får daglig noget meget særligt medicin. Men der er ikke nok medicin til at dække de kommende dage efter udskrivelsen. Den kommunale sygeplejerske tager imod manden og forsøger at få afklaret, hvem der sikrer ny recept. Sygeplejersken er i dialog med både praktiserende læge, udskrivende afdeling og andre hospitalsafdelinger, der tidligere har været involveret i behandling af mandens øvrige sygdomme. Efter flere rundringninger ender det med, at en sygeplejerske på en af hospitalsafdelingerne sammen med den kommunale sygeplejerske finder en løsning, men der er brugt flere timer på denne ene patient.


Tryg overgang for sårbare patienter
En ny aftale mellem Region Hovedstaden, 29 kommuner og PLO-Hovedstaden giver fra 1. februar Region Hovedstaden et 72 timers udvidet behandlingsansvar. Formålet er at sikre, at fx spørgsmål om medicin kan klares hurtigt og smertefrit.


""Overgangen mellem en indlæggelse på hospitalet til eget hjem eller et kommunalt tilbud skal opleves så smidigt og trygt som muligt. Vi vil i regionen gerne tage et større ansvar for at forbedre overgangene for de mest sårbare patienter,"" siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S), som tilføjer, at der allerede er flere forskellige modeller på nogle hospitaler og kommuner.


""Men vi ønsker en fælles løsning for samtlige 29 kommuner, så alle borgere i Region Hovedstaden oplever, at der er den samme sammenhæng og tryghed, når de udskrives uanset hvor de bor.""


Hjælp på tværs af sektorer
Den nye ordning indebærer, at den udskrivende hospitalsafdeling beholder behandlingsansvaret for færdigbehandlede patienter, der udskrives til kommunal sygepleje, i tre døgn efter udskrivelsen. Det skal være med til at sikre en bedre overgang mellem hospital og kommuner – ved at borgere kan få specialiseret lægehjælp fra hospitalet – også efter udskrivelse.


Udviklingen i sundhedsvæsenet har betydet kortere indlæggelsestider på hospitalerne. Det har blandt andet medført, at kommunerne overtager borgere, som har langt mere komplekse forløb og langt mere specialiserede behandlingsbehov end tidligere. Disse borgere risikerer at ende med at blive genindlagt på hospitalet, bl.a. fordi kommunerne ikke tidligere har haft adgang til direkte sparring med specialiserede hospitalslæger, og det er en udfordring for både borger, region og kommune. Den udfordring skulle gerne blive løst med den nye aftale.


""Den nye aftale er et stort skridt i den rigtige retning. Den kommer nogle af de allermest skrøbelige ældre borgere til gavn og skaber større sammenhæng for borgerne. Derfor er jeg meget glad for aftalen, og jeg glæder mig til at se den virke. Den løser ikke alle udfordringer, men det er en aftale, vi længe har ønsket os i kommunerne,"" siger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF).


""PLO-Hovedstaden er meget positiv i forhold til 72 timers-modellen, hvor Region Hovedstaden viser retning og tager et endnu større ansvar for det tværsektorielle samarbejde. Det fortjener ros og anerkendelse. Formålet med 72 timers modellen er at skabe en sikker overgang i sektorgrænserne. Det giver tryghed for patienterne, at behandlingsansvaret er entydigt placeret og at hospitalet beholder ansvaret,"" siger Peder Reistad, formand for PLO-Hovedstaden.


PLO-H-formanden håber, at 72 timers-modellen på sigt kan udvides til også at omfatte borgere med korte indlæggelser under 24 timer - og også gerne alle patientgrupper:


""Med fremtidens markant færre sengepladser på hospitalerne, forventes kortere indlæggelsestider. I den situation vil det være vigtigt for patientsikkerheden, at hospitalerne beholder ansvaret i et tidsrum efter udskrivelse.""


Fakta 


  • Der var allerede en 72 timers COVID-aftale, der blev lavet i starten af pandemien. Det blev inspirationskilden for den nye aftale, også selv om 72 timer modellen for COVID ikke blev brugt i stort omfang under pandemihåndteringen. Men parterne tror så meget på konceptet, at de håber, at det kan løse nogle af de strukturelle udfordringer med sektorovergangene, som de generelt oplever. Læs mere på regionens hjemmeside

  • At aftalen er landet på netop 72 timer skyldes, at langt de fleste komplicerede patientforløb kan håndteres inden for det tidsrum. Og aftalen rummer mulighed for at forlænge behandlingsansvaret for de borgere, som har behov for den specialiserede hjælp i længere tid.

  • I Sundhedsaftalen mellem regionen og alle kommunerne er et fælles indsatsområde med ""Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom"". Den indsats endte med en aftale om IV behandling i kommunalt regi og er et pejlemærke om en bedre lægebetjening af borgere i kommunerne. Der er også en aftale om, hvem der har det lægefaglige behandlingsansvar ved henvisning til de kommunale akutfunktioner. Begge aftaler taler direkte ind i 72 timer og styrker samarbejde, nærhed og gode forløb.  Læs mere om de konkrete aftaler i Sundhedsaftalen på regionens hjemmeside

  • De strategiske rammer for 72 timers behandlingsansvar blev lagt med visionspapiret ""Alle skal med – Region Hovedstadens arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen"", der blev godkendt i regionsrådet i juni 2021.

  • Der blev sammensat en arbejdsgruppe med repræsentation fra hospitaler, kommuner og praktiserende læger, og med hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv fra Amager og Hvidovre Hospital som formand.

Implementeringen vil foregå gradvist i tre trin:


  • Februar 2022: Midlertidig kommunal døgnplads (trin 1)

  • Maj 2022: Plejecenter (trin 2)

  • September 2022: Kommunal sygepleje i eget hjem (trin 3)

Man begynder i det små og udvider løbende gruppen af borgere, der bliver del af ordningen, for at kunne få nogle erfaringer tidligt i forløbet, så man kan justere på ordningen.


"