Gå til indhold

PLO: Regeringsudspil for uambitiøst i forhold til lægemangel 

Nyhed PLO

Det er glædeligt, at regeringen i sit forslag til en sundhedsreform fremlægger initiativer for at løse lægemanglen i almen praksis. Men regeringens forslag er desværre utilstrækkelige, lyder vurderingen fra PLO’s formand Jørgen Skadborg.

"

”Manglen på alment praktiserende læger er allerede nu et stort problem, og i de kommende år vil behovet for praktiserende læger blive endnu større, fordi der kommer flere ældre, kronisk syge og multisyge, og fordi flere opgaver skal løses tæt på borgerne”.


”PLO bakker fuldt og helt om de tiltag til afhjælpning af lægemanglen, som regeringen i dag har fremlagt. Det er en god idé at omlægge speciallægeuddannelsen i almen medicin, så de unge læger arbejder længere tid i almen praksis. Og det er positivt, at regeringen vil give regionerne en hjemmel til at hjælpe praktiserende læger i områder med dårlig lægedækning til fx at ansætte mere praksispersonale, hvis de åbner for tilgang af flere patienter. Jeg ser også positivt på, at man vil tilskynde regionerne til at udbrede brugen af licensklinikker,” siger Jørgen Skadborg.


”Desværre må jeg dog sige, at forslagene ikke er i nærheden af at løse et af sundhedsvæsenets alvorligste problemer, nemlig manglen på praktiserende læger. Der skal uddannes langt flere, nemlig 400 pr. år, hvis vi skal i mål med at sikre Danmark 5000 praktiserende læger, hvilket er nødvendigt for at klare fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet.”


”Jeg vil derfor opfordre regeringen og Folketinget til som en del af en sundhedsaftale at forpligte sig på målsætningen om, at vi om cirka ti år skal være 5000 alment praktiserende læger, og at man omgående øger uddannelseskapaciteten til 400 hoveduddannelsesstillinger om året,” siger Jørgen Skadborg.


”Alle kan se, at der i fremtiden bliver brug for markant at øge kapaciteten i almen praksis og resten af det nære sundhedsvæsen. Det er derfor mangel på rettidig omhu, hvis ikke man politisk tager initiativer, der sikrer, at disse udfordringer bliver håndteret,” lyder det fra PLO’s formand. 


Læs mere om regeringens sundhedsreform hos Sundhedsministeriet


Læs selve udspillet 


"