Gå til indhold

PLO’s direktør har fået nyt job

Nyhed PLO

Direktør Jonatan Schloss fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af marts. Det skyldes, at han 1. april tiltræder stillingen som direktør i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter. PLO vil nu sætte en proces i gang med henblik på at få ansat en efterfølger. 

”I PLO’s bestyrelse er vi kede af at måtte sige farvel til Jonatan Schloss, som gennem fem år har ledet vores sekretariat og rådgivet PLO’s politiske ledelse med stor dygtighed,” siger PLO’s formand Jørgen Skadborg. 

”Med Jonatan som direktør er det lykkedes at få sat en klar politisk dagsorden om behovet for at styrke almen praksis og det nære sundhedsvæsen. Der blev i 2017 indgået en ny overenskomst, der sikrede vækst og udvikling for almen praksis. Og der er politisk truffet beslutninger om at uddanne flere speciallæger i almen medicin, så vi på længere sigt kan få gjort op med manglen på praktiserende læger”.

”Jeg ønsker Jonatan held og lykke med det nye job og i hans videre karriere”, slutter Jørgen Skadborg.

Jonatan Schloss understreger, at han efter fem gode år i PLO ser frem til nye spændende udfordringer:

”Jeg har fået tilbudt en nyoprettet stilling som direktør i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter, som er en fusion af tre eksisterende KL-organisationer med over 80 medarbejdere, en omsætning på 130 mio. kroner og sin egen bestyrelse. Jeg får en stor opgave med at bidrage til at udvikle ledelse og kompetenceudvikling i kommunerne”.


”Komponent tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling og efteruddannelse til kommunerne. For mig er det attraktivt at kunne forene det de tilbud, som Komponent giver, med de behov, der er i kommunerne. Og samtidig skabe et markant afsæt for ledelsesudvikling i det offentlige. For mange år siden var jeg kontorchef i KL, så der er også lidt ”vende hjem” i det”, siger Jonatan Schloss.


”Jeg har haft fem gode år som direktør for PLO og oplever, at jeg har været med til at sikre en god overenskomst for medlemmerne, ligesom PLO som organisation også står et andet sted i dag i forhold til ”beslutningsdanmark”. Jeg kommer til at savne mine medarbejdere og vil gerne sige tak til medlemmer og bestyrelse for et givende mod- og medspil igennem årene,” slutter Jonatan Schloss.