Gå til indhold

PLO skriver til folketingskandidater: Vil I hjælpe danskerne med at få en fast læge?

Nyhed PLO

Praktiserende Lægers Organisation skriver til kandidater til Folketinget med klar opfordring: Bland jer i debatten om at få flere praktiserende læger uden for de store byer og tag et opgør med truslen mod kontinuitet i det nære sundhedsvæsen. 

"

De praktiserende lægers organisation (PLO) har skrevet til folketingskandidaterne fra alle partier i Folketinget med en klar opfordring: Manglen på læger uden for de større byer kalder på politiske tiltag. 


Formanden for PLO, Jørgen Skadborg, uddyber årsagen bag mailen til kandidaterne sådan her: 


- Valgkampen er en oplagt mulighed for at få flere løsningsforslag på bordet fra kandidater, der ser med friske øjne på udfordringen med mangel på praktiserende læger især uden for de større byer. Vi ønsker derfor at stille fakta til rådighed, så kandidaterne ved, at vi gerne vil være sparringspartner på alt det, der handler om det primære sundhedsvæsen, siger formand for PLO, Jørgen Skadborg. 


Idéer og indsatser skal skaffe alle en fast praktiserende læge
PLO efterlyser idéer og indsatser for at få flere læger til de tyndt befolkede egne, så alle borgere i landet kan få en fast læge. Blandt andet opfordrer PLO til, at der skabes betingelserne for faglige og sociale fællesskaber, så uddannelseslæger i almen medicin får mulighed for sparring og dermed lettere kan bosætte sig i en mindre by. 

Derudover påpeger PLO, at hvis den brede, politiske målsætning om 5000 praktiserende læger i 2035 skal blive til virkelighed, er der behov for at øge dimensioneringen på hoveduddannelsen i almen medicin fra de nuværende 350 til 400 pladser om året.  

Opgør med stråmandsklinikker 
PLO peger i henvendelsen til kandidaterne på de koncerndrevne stråmandsklinikker som en trussel mod den kontinuitet i læge-patient relationen, der historisk har kendetegnet den danske model med egen fast læge. Stråmandsklinikkerne breder sig hastigt mange steder i landet. Om det siger Jørgen Skadborg: 

- Jeg ser med bekymring på, at store koncerner i stigende grad overtager driften af lægeklinikker, og PLO efterlyser, at politikerne tager et opgør med smuthullerne i lovgivningen. For ellers bliver koncernernes lommer dybere og dybere, mens det kan være svært for unge læger at overtage en klinik. Taberne bliver borgerne, der må tage til takke med skiftende læger og manglende kontinuitet hos deres lokale lægeklinik. 


Alle kan tilgå materialet sendt til kandidaterne her: Vil du hjælpe danskerne med at få en fast læge? (plo.dk)


"