Gå til indhold

PLO: Sundhedsklynger kan bidrage til at skabe større sammenhæng for patienterne

Nyhed PLO

Pressemeddelelse: Det er spændende, at regeringen, regioner og kommuner er blevet enige om at etablere sundhedsfællesskaber omkring de 21 akutsygehuse. Det ser de praktiserende læger positivt på, fortæller PLO’s formand Jørgen Skadborg.

”PLO har længe bakket op om tankerne om sundhedsfællesskaber eller sundhedsklynger. Det har vi gjort, fordi samarbejdet om patienter med tværgående forløb kan forbedres ved, at der etableres faglige fora med deltagelse af driftsansvarlige fagpersoner fra kommuner og sygehuse samt repræsentanter fra almen praksis. Der er behov for at styrke koordinationen og samarbejdet på tværs af sektorer til glæde for patienterne”.


”Vi vil i den kommende tid sætte os nærmere ind i detaljerne, og vi forventer, at PLO vil blive inddraget i den nærmere udformning og organisering af de 21 sundhedsklynger”.


”Det er vigtigt, at sundhedsfællesskaberne sammensættes på en måde, hvor de er beslutningsdygtige, og at lægefagligheden er stærkt repræsenteret. Og det er vigtigt, at vi undgår en udvikling af sundhedsvæsenet på 21 forskellige måder. Vi har brug for, at snitflader og store linjer fortsat bliver lagt nationalt,” understreger PLO’s formand.