Gå til indhold

PLO's repræsentantskabsmøde: Formandens mundtlige beretning

Nyhed PLO

Læs formanden for PLO's mundtlige beretning fra repræsentantskabsmødet i november 2022.

I sin mundtlige beretning kom formand Jørgen Skadborg ind på, hvordan det med 5.000 alment praktiserende læger bliver muligt at løfte sundhedsvæsenet, blandt andet til gavn for borgere med psykiske lidelser, angst og depression. Han kom også ind på behovet for en forenkling af honorarstrukturen i almen praksis, de aktuelle forhandlinger i tre regioner om modernisering af lægevagten og de utilfredsstillende leverancer af vacciner i årets vaccinationssæson.

Du kan læse formandens mundtlige beretning fra repræsentantskabsmødet den 26. november 2022 her:

Læs mere om repræsentantskabsmødet her:

Foto fra repræsentantskabsmøde november 2022