Gå til indhold

Politiske udspil om det nære sundhedsvæsen peger i rigtig retning

Nyhed PLO

Debat: Fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet kan ikke kun klares med 35 nærhospitaler eller sundhedshuse. Der er også brug for flere praktiserende læger og tættere samarbejde mellem læger og speciallæger, skriver formændene for PLO og FAPS i fælles debatindlæg.

"

Af Jørgen Skadborg, formand for PLO, og Ann-Louise Reventlow Mourier, formand for FAPS


Regeringen, Venstre og De Konservative er i dette efterår kommet med sundhedspolitiske udspil om det nære sundhedsvæsen. Deres forslag flugter på mange områder med hinanden, og det lover godt for de politiske forhandlinger, som forhåbentlig snart kan komme i gang. 


Sundhedsvæsenet er allerede i dag under et massivt pres, og presset bliver kun større de kommende år, fordi vi bliver ældre og får brug for flere og dyrere behandlinger i længere tid. Det kræver først og fremmest, at vi styrker det nære sundhedsvæsen, så flere kan udredes og behandles i deres lokale miljø. 


De politiske udspil viser, at partierne er enige om at ville styrke det nære sundhedsvæsen, bl.a. ved at nærhospitaler eller sundhedshuse skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne, der hvor sygehusene er særligt langt væk.


Men det nære sundhedsvæsen kan ikke kun baseres på de 20 eller 35 nærhospitaler/sundhedshuse, som er foreslået af partierne. Det er nødvendigt med et landsdækkende net af både alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. Vi vurderer, at der er behov for at øge antallet af alment praktiserende læger fra 3300 til 5000 og antallet af praktiserende speciallæger fra 1000 til 2000. 


Og så skal der etableres et endnu tættere samarbejde mellem almen praksis og speciallægepraksis end i dag. Det vil gøre den alment praktiserende læge i stand til hurtigere at iværksætte den rette behandling til gavn for patienterne. Det kan samtidig afkorte ventelisterne både til de praktiserende speciallæger og til sygehusene, fordi der vil være patienter, som kan undgå at blive henvist.  


På den måde kan vi levere bedre behandling til flere, sikre større nærhed og mindske uligheden i sundhed. Samtidig vil et tættere samarbejde kunne give hurtigere og billigere behandlingsforløb.


Både de praktiserende læger og de praktiserende speciallæger har fremlagt visioner for det nære sundhedsvæsen sammen med Danske Regioner. Her er en række konkrete bud på, hvordan vi får rustet det nære sundhedsvæsen til at spille en afgørende rolle de næste mange årtier. Vi ser frem til, at Folketingets partier giver os mulighed for løfte den opgave. 


*********************************************************
Debatindlægget er bragt 8. december i www.altinget.dk


 


"