Gå til indhold

Positiv melding om sundhedsreform i nytårstale

Nyhed Overlægeforeningen

Det er særdeles positivt, at statsminister Mette Frederiksen lover at tage hul på den længe ventede sundhedsreform. Men andre af sundhedsvæsenets væsentlige problemer var fraværende i statsministerens nytårstale, og det er bekymrende, siger Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen.

”En sundhedsreform, der sikrer et tættere og mere smidigt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis, er utrolig vigtigt. Reformen er helt afgørende, hvis vi skal mindske presset på sundhedsvæsenet og sikre behandling af høj kvalitet, uanset hvor patienterne behandles. Derfor er Overlægeforeningen klar til at komme med konstruktive forslag og input til et stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen,” siger Susanne Wammen.

Overlægeforeningens formand understreger, at regeringens forslag om nærhospitaler ikke må føre til faldende krav til kvalitet i behandlingen. Og hun hæfter sig i den forbindelse ved, at statsministeren i nytårstalen lagde op til at afskaffe central regulering og lovgivning på ældreområdet og give kommunerne større frihed til at sikre god ældreomsorg.

”Det er positivt, at Mette Frederiksen har en intention om at gøre op med bureaukrati, kontrol og skemaer. Men det er afgørende, at regeringen holder fast i sundhedsvæsenets grundlæggende arbejdsform, som bygger på nationale standarder og retningslinjer. De bidrager til, at patienterne får en ensartet behandling af høj kvalitet, uanset hvor de bor. Derfor forventer vi også, at sundhedsreformen fører til klare nationale retningslinjer for hele sundhedsvæsenet, så borgerne kan forvente ensartet behandling både på sygehuse og hospitaler og i det primære sundhedsvæsen,” siger Susanne Wammen.

Hun er enig i statsministerens melding om, at afbureaukratisering kræver stærkere ledelse. Og hun understreger, at Overlægeforeningen bakker op om afbureaukratisering, der fjerner regler, som ikke bidrager til at sikre kvalitet:

”Men lokalt selvstyre må ikke blive en fribillet til at slække på de nationale kvalitetskrav. Hvis sundhedsreformen skal lykkes, er det afgørende, at den med fælles standarder sikrer sammenhængende forløb på tværs af sektorerne. Det kan vi ikke løse alene med stærkere ledelse.”

Statsministeren kom ikke med andre forslag til initiativer på sundhedsområdet, og det bekymrer Susanne Wammen:

”Sundhedsstyrelsen offentliggør om kort tid et fagligt oplæg til en tiårsplan for psykiatrien. Jeg tror ikke, at betydningen af en langsigtet plan for behandlingen af mennesker med psykiske sygdomme kan undervurderes. Derfor havde jeg håbet, at statsministeren i nytårstalen ville sætte høje ambitioner for en styrkelse af psykiatrien. Vi må håbe, at ambitionerne er der, og ellers vil Overlægeforeningen sammen med alle andre organisationer på sundhedsområdet lægge pres på for at få en tiårsplan, der sikrer ligestilling af mennesker med fysiske og psykiske sygdomme,” siger Susanne Wammen.