Gå til indhold

Positivt med vedvarende fokus på psykiatrien

Nyhed Yngre Læger

Cirka en halv milliard ekstra til psykiatrien – med fokus på børne- og ungepsykiatrien – og 100 mio.kr til forskning i psykiatri. Det indgår i regeringens prioriteringer om det kommende års finanslov. Regeringen foreslår også en mulighed for, at kommende KBU-læger skal kunne tilbringe en del af deres KBU-tid i psykiatrien. Yngre Læger hilser udspillet velkomment. Pengene falder på et tørt sted, lyder det fra Yngre Lægers forperson.

”Regeringens vedvarende fokus på at rette op på mange års udsultning af psykiatrien glæder mig. Pengene falder i den grad på et tørt sted, for på trods om løfter om forbedringer i årene fremover ser vi flere steder, at der er besparelser på vej i psykiatrien,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz og fortsætter:

”Det er veldokumenteret, at psykiatrien ressourcemæssigt har haltet gevaldigt efter somatikken i mange år. Derfor glæder det mig, at regeringen nu lytter og ønsker at etablere flere af de ting i børne- og ungepsykiatrien, som vi i årevis har efterspurgt. Det gælder fx tiltage, der er inspireret af kræftpakkerne.”

Yngre Lægers forperson, Helga Schultz

Husk rekruttering og tilknytning


Yngre Lægers forperson advarer dog om, at selvom de ekstra penge er afgørende, så er et af de helt store problemer manglen på kvalificeret personale. Og det finder man ikke fra den ene dag til den anden.

”Jeg håber virkelig på, at den indsats, vi ser nu og i de kommende år med finansieringen af 10 års-planen kan rette op på de mange år, hvor psykiatrien har været afhængig af diverse puljer og midlertidige bevillinger. I flere år har udsultningen af psykiatrien desværre medført, at især børne- og ungepsykiatere har opgivet den offentlige sektor og søgt mod private behandlingstilbud, hvor ikke alle børn og unge har mulighed for at få behandling. Hvis den nuværende prioritering af psykiatrien ikke skal komme for sent, er det afgørende, at der bliver sat kraftigt ind med en aktiv rekrutteringsindsats og forbedringer af arbejdsmiljøet,” siger Helga Schultz.

KBU-ophold i psykiatrien

Hun glæder sig i den forbindelse også over de ekstra midler, der er afsat til forskning i psykiatrien, hvor et af delformålene med pengene blandt andet er at gøre det attraktivt at søge en karrierevej i psykiatrien.

Også en ændring af den kliniske basisuddannelse kan være på vej. En ændring, der vil gøre det muligt for læger at søge ansættelse i psykiatrien under KBU-en. Et forslag, som Yngre Lægers forperson stiller sig positiv overfor.

Det kan være en god ide at gøre det muligt for KBU-læger at vælge et ophold i psykiatrien.

”Lige nu er der så enorm stor mangel på læger og andre faggrupper i psykiatrien. Derfor kan det være en god ide at gøre det muligt for KBU-læger at vælge et ophold i psykiatrien. Det er en løsning, der vil kunne mærkes hurtigt. Vi skal dog fortsat være opmærksom på, at KBU-en er en uddannelsesstilling og sigtet med KBU er at give læger en god introduktion til lægelivet. Det skal fortsat være det, der ligger til grund, når KBU-en skal tilrettelægges,” siger Helga Schultz.

Læs mere om regeringens forslag til forbedringer i psykiatrien:

https://sum.dk/nyheder/2023/oktober/regeringen-prioriterer-psykiatri-paa-aarets-finanslov-bedre-hjaelp-til-boern-og-unge-